BrabantBemestBeter

BRABANT BEMEST BETER door PRECISIEBEMESTING met  AMMONIAKALE STIKSTOF
uit LUCHTWASSERS en uit MODERNE STALSYSTEMEN met separering mestfracties

WELKOM OP DE SITE VAN HET POP3-DEMOPROJECT PRECISIEBEMESTING MET AMMONIAKALE STIKSTOF IN DE OPEN TEELTEN VAN NOORD-BRABANT  2019-2021

Achtergrond

Dit project is geformuleerd in 2017 in het kader van de POP3- subsidieregeling voor demonstraties etc in Noord-Brabant gericht op het verminderen van de nitraatbelasting van oppervlakte- en grondwater in de provincie Noord-Brabant, zie het projectplan. Landbouwcommunicatie BV voert dit uit op grond van de subsidiebeschikking uit 2018.

Op aanbeveling van de POP3- adviescommissie van de provincie Noord-Brabant werkt Landbouwcommunicatie BV samen met het project Brabant Bemest Beter bij de organisatie van demonstraties, aanleg van proefvelden etc. alsmede in de communicatie met de doelgroepen daarover. Het project Brabant Bemest Beter geeft uitvoering aan het slot- en startakkoord van de Klimaatstroom Zuid conferentie van 4juni 2018 , met name waar het gaat om de afspraak : “We gaan kunstmestloze precisielandbouw breder toepassen: betere opbrengst en beter voor het milieu. Technieken zijn beschikbaar, nu toepassen.”

Het is duidelijk, dat bevordering van de precisiebemesting met ammoniakale stikstof in de open teelten van Noord-Brabant naadloos past bij de bevordering van de kunstmestloze precisielandbouw, omdat er een ruim aanbod is van ammoniakale stikstofmeststoffen uit de kringloop in Noord-Brabant die als kunstmestvervangers kunnen dienen en met precisie zijn toe te dienen vanwege de vloeibare vorm.  

Activiteiten :

Jan 2019   : Startcongres te Den Bosch

Jan 2019   : Aanleg demoveld  “vroege NH4 stikstof voor veel goed voorjaarsgras” bij mts van Bergen te Oss met gebruikmaking van spuiloog uit de luchtwasser op dat bedrijf

Mrt  2019   :Demodagen bij mts van Bergen te Oss

Juli 2019   : Aanmelden Precisiebemester Brabantia voor kunstmestloze aardappelteelt voor innovatieprijs ADS van Rabobank, provincie Noord-Brabant ,gemeente Someren

Sept 2019 :  Congres  Brabant Kunstmestloos tijdens Agrarische Dagen Someren 

                    Demonstratie precisiebemesters en robot tijdens Agrarische Dagen Someren Toekenning Innovatieprijs voor  Precisiebemester Brabantia door jury ADS

Jan 2020   : Aanleg demoveld bi nMts van Roesssel te Haarsteeg “vroege NH4 stikstof voor veel goed voorjaarsgras”  door aanwending van NH4 stikstof zoals uit het gescheiden stalsysteem van Mts van Roessel beschikbaar komt

Feb 2020     : Symposium den Bosch

Mrt 2020    :  Productie van een TELEDEMO als alternatief voor  Demodagen bij Mts van Roessel te Haagsteeg
                      Proefveld  voorjaarsmeststoffen gras uit stal met gescheiden mestopvang

Mrt 2020    :  Aanleg demoveld Mineralenconcentraat bij Mts Burgers  Zevenbergschen Hoek

Mrt 2020    : Overleg met de projectleiding van BBB over samenwerking.

Gepland

Juni 2020    : Aanleg demoveld “dunne fracties uit de stalsystemen van  Mts S.Thelosen” te Someren ism met het bestuur van de stichting Agrarische Dagen Someren.

Sept 2020 :    ITELEDEMO  te Someren:

                       Alles over  de toepassing van de dunne fracties uit de stalsystemen van  Mts   S.Thelosen in de bemesting van de open teelten.

.