brabantbemestbeter.nl


Welkom op de site van
POP3-DEMOPROJECT PRECISIEBEMESTING met AMMONIAKALE STIKSTOF
in de open teelten van Noord-Brabant 2019-2022
.
DOEL VAN DEZE SITE : INFORMATIE VERSCHAFFEN OVER
1 DE ACTIVITEITEN VAN HET PROJECT, zie hieronder
2 ALLES aangaande PRECISIEBEMESTING, zie de hoofdstukken in de kop van deze pagina

In de provincie Noord-Brabant bestaat een groot aanbod aan ammoniakale stikstof afkomstig uit LUCHTWASSERS, uit MESTVERWERKING en in de nabije toekomst uit MODERNE STALSYSTEMEN.

Daarmee kan de behoefte aan stikstof voor de open teelten in Noord-Brabant ruimschoots gedekt worden anno 2020.
Wanneer deze ZONDER EMISSIES naar bodem en lucht worden toegediend BEMEST BRABANT BETER, vandaar de gekozen naam voor deze site.

NIEUWS :  INFORMATIEBIJEENKOMST OP 18 SEPTEMBER TE SOMEREN-HEIDE
Klik  voor programma op Uitnodiging bezichtiging proefveld meststoffen uit nieuwe stalsystemen 17 september Someren-Heide   en  voor  een video daarover op https://www.youtube.com/watch?v=dcrezO_re3w

Achtergrond

Dit project is geformuleerd in 2017 in het kader van de POP3- subsidieregeling voor demonstraties etc in Noord-Brabant gericht op het verminderen van de nitraatbelasting van oppervlakte- en grondwater in de provincie Noord-Brabant, zie het Projectplan POP3 N Br PrecBem NH4 2019 2021 Landbouwcommunicatie BV voert dit uit op grond van de PROJ-00203 Positieve beschikking – NB van 28 maart 2019.

Op aanbeveling van de POP3- adviescommissie van de provincie Noord-Brabant werkt Landbouwcommunicatie BV samen met diverse andere projecten, waaronder het project Brabant Bemest Beter bij de organisatie van demonstraties, aanleg van proefvelden etc. alsmede in de communicatie met de doelgroepen daarover. Het project Brabant Bemest Beter geeft uitvoering aan het slot- en startakkoord van de Klimaatstroom Zuid conferentie van 4juni 2018 , met name waar het gaat om de afspraak : “We gaan kunstmestloze precisielandbouw breder toepassen: betere opbrengst en beter voor het milieu. Technieken zijn beschikbaar, nu toepassen.”

Het is duidelijk, dat bevordering van de precisiebemesting met ammoniakale stikstof in de open teelten van Noord-Brabant naadloos past bij de bevordering van de kunstmestloze precisielandbouw, omdat er een ruim aanbod is van ammoniakale stikstofmeststoffen uit de kringloop in Noord-Brabant die als kunstmestvervangers kunnen dienen en met precisie zijn toe te dienen vanwege de vloeibare vorm.  

Activiteiten :

Jan 2019   : Startcongres te Den Bosch

Jan 2019   : Aanleg demoveld  “vroege NH4 stikstof voor veel goed voorjaarsgras” bij mts van Bergen te Oss met gebruikmaking van spuiloog uit de luchtwasser op dat bedrijf

Mrt  2019   :Demodagen bij mts van Bergen te Oss

Juli 2019   : Aanmelden Precisiebemester Brabantia voor kunstmestloze aardappelteelt voor innovatieprijs ADS van Rabobank, provincie Noord-Brabant ,gemeente Someren

Sept 2019 :  Congres  Brabant Kunstmestloos tijdens Agrarische Dagen Someren 

                    Demonstratie precisiebemesters en robot tijdens Agrarische Dagen Someren Toekenning Innovatieprijs voor  Precisiebemester Brabantia door jury ADS

Jan 2020   : Aanleg demoveld bi nMts van Roesssel te Haarsteeg “vroege NH4 stikstof voor veel goed voorjaarsgras”  door aanwending van NH4 stikstof zoals uit het gescheiden stalsysteem van Mts van Roessel beschikbaar komt

Feb 2020     : Symposium den Bosch

Mrt 2020    :  Productie van een TELEDEMO als alternatief voor  Demodagen bij Mts van Roessel te Haagsteeg
                      Proefveld  voorjaarsmeststoffen gras uit stal met gescheiden mestopvang

Mrt 2020    :  Aanleg demoveld Mineralenconcentraat bij Mts Burgers  Zevenbergschen Hoek

Mrt 2020    : Overleg met de projectleiding van BBB over samenwerking en concretisering daarvan bij de organisatie de bijeenkomst op 18 september.

Juli 2020    : Aanleg demoveld “dunne fracties uit de stalsystemen van  Mts S.Thelosen en Mts B.Verhees” te Someren ism met o.a. het bestuur van de stichting Agrarische Dagen Someren en onweerstaanbaarsomeren.nl, brabant bemest beter en Mts .F.Teunissen

Gepland

17 Sept 2020 :  Informatiebijeenkomst te Someren-Heide :Meststoffen uit nieuwe stalsystemen, hoe dien je die toe ? Infomiddag 17 sept SomerenToediening meststoffen nieuwe stalsystemen

27 november Presentatie bij Dag van de Precisiebemesting te Wageningen

Feb 3 2021 Symposium Den Bosch  Symposium Den Bosch 3 FEB 2021 CONCEPT dd aug 2020

.