Precisiebemestingscooperatie

Een kunstmeststrooier is een relatief goedkoop werktuig, dat op elk bedrijf aanwezig is.

Wie over wil stappen  op kringloopprecisiebemesting zal graag ook over een betaalbaar apparaat beschikken.

Die zijn er , maar voor veehouders in mindere mate. Dan is aanschaf van een precisiebemester in coöperatief verband een optie. In Wassenaar is nu zo’n coöperatie in oprichting.

Voor achtergrond – klik hier –  en doelstelling van deze coöperatie – Klik hier.

Wie volgt ?