Groen licht kunstmestvervangers stap dichterbij – boerderij.nl

Er lijkt in Brussel goedkeuring te komen voor het gebruik van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger.

Uit een brede studie van het Europese Joint Research Centre (JRC) naar de risico’s van het gebruik van verwerkte dierlijke mest als kunstmestvervanger blijkt dat er geen onaanvaardbare milieueffecten of risico’s voor de volksgezondheid zijn bij het gebruik van mineralenconcentraat als aan de gestelde criteria wordt voldaan. De onderzoekers stellen zelfs dat het gebruik van de meststof kansen biedt voor het beter sluiten van kringlopen en voor het efficiënter gebruik van grond- en hulpstoffen in de Europese voedselketen.

Grenzen aan zware metalen

Voor het toelaten van de mineralenconcentraten stelt het JRC als voorwaarde dat de meststof minimaal 90% minerale stikstof moet bevatten of dat de verhouding tussen Totaal Organisch Koolstof (TOC) en stikstof kleiner is dan 3. Daarnaast zijn er grenzen gesteld aan de maximale hoeveelheid zware metalen in de meststoffen. Een kunstmestvervanger mag niet meer dan 300 mg koper per kilogram drogestof bevatten, 1 mg kwik/kg ds en 800 mg zn/kgds

Naar verwachting komt de Europese Commissie in 2020 met richtsnoeren, waarna het mineralenconcentraat als kunstmestvervanger gebruikt kan worden in heel Europa. – Foto: Hans Prinsen

‘Ontzettend goed nieuws’

Het JRC vindt daarnaast dat de lidstaten ervoor moeten zorgen dat de ammoniakemissie tijdens het toedienen van het mineralenconcentraat en bij de opslag ervan geminimaliseerd moet worden.

Europarlementariër Jan Huitema (VVD) strijdt al jaren voor de toelating van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. Hij noemt het rapport ontzettend goed nieuws en spreekt van een doorbraak. Veel van de mineralenconcentraten die in Nederland worden gemaakt, voldoen volgens hem aan de voorwaarden die worden gesteld. Voor de mestverwerkers die producten maken die nog niet aan de eisen voldoen, is nu duidelijk waar ze aan moeten werken, zegt Huitema.

In voorjaar komen er richtlijnen

Het Europese onderzoek betekent nog niet automatisch dat het ook wordt opgenomen in de Europese regelgeving. In december wordt er in het nitraatcomité over het rapport gesproken, waarna in het voorjaar nog een stakeholdersconferentie wordt gehouden. Daarna zal de Europese Commissie naar verwachting met richtsnoeren komen, waarna het
mineralenconcentraat als kunstmestvervanger gebruikt kan worden in heel Europa. “Dit is veel beter dan het via een derogatie per land te regelen”, zegt Huitema.

Criteria

Twee jaar geleden kreeg Huitema in het Europees Parlement steun voor zijn rapport en voorstel om criteria op te stellen voor mineralenconcentraten. De Europese Commissie liet in reactie hierop dit onderzoek doen, om zo tot criteria te komen.

Mariska Vermaas

Bron: https://www.boerderij.nl/Home/Nieuws/2019/11/Groen-licht-kunstmestvervangers-stap-dichterbij-503359E/