Nieuwe video: Natuurinclusieve landbouw met precisie

Welk type landbouw men ook bedrijft, er zal altijd met de grootst mogelijke precisie moeten worden geboerd. Dankzij de technieken van de 21e eeuw kan dat ook en wordt duurzaamheid toegevoegd aan hoge productiviteit. Een voorbeeld daarvan toont deze film.In de natuurinclusieve landbouw gebruikt men graag mondjesmaat kunstmestvervangers als plantenvoeding, toegediend op het moment dat het gewas er om vraagt. Dat kan met de Nutrishot van Duport: die brengt de juiste meststof, op de juiste plaats, op het juiste moment, in de juiste dosering. De Provinciee Zuid-Holland steunt deze ontwikkeling met subsidie aan het POP3- project “Precisiebemesting met circulaire meststoffen: Zuid-Holand kunstmestloos.” Zie www.precisiebemestingzuidholland.nl