Tweede TELEDEMO gepubliceerd

Deze videoreportage van een demonstratie  gehouden op 27 april 2020 te Wassenaar is geproduceerd in het kader van het POP3- project www.precisiebemestingzuidholland.nl  getiteld : Precisiebemesting : veel vliegen in één klap nu te zien op https://www.youtube.com/watch?v=lJQQ9nTZUMg

Doel en opzet teledemo’s

Met de teledemo’s beogen we  in maximaal 3 minuten de essentie van een fysieke demonstratiebijeenkomst door te geven. Daarbij gaat het meestal om een machineshow of een praatje bij een proefveld, voorafgegaan door één of meer PPT- presentaties. Die beide vormen van informatievoorziening vind je terug in de lay-out van een Teledemo . De demo komt tot uitdrukking in bewegende beelden , de  PPT- opzet zie je terug in de ruimte voor tekst boven en onder het beeld.

Het concept is ontwikkeld in het POP3 project  “Precisiebemesting met circulaire meststoffen : Zuid-Holland kunstmestloos”, om ondanks de coronamaatregelen, toch de in het project geplande communicatie- onder het motto “ zien is geloven, de boer aan het roer in de kringlooplandbouw“- zoveel mogelijk uit te voeren.