Dag van de Kringlooplandbouw 20 juni virtueel

Als gevolg van de coronamaatregelen gaan de geplande lezingen, infomarkt en demonstraties op de Dag van de Kringlooplandbouw op 20 juni niet door.. Wel zullen de bedrijven die produkten of diensten leveren die behoren bij toepassing van de Beste Landbouwkundige Praktijken voor Kringlooplandbouw zich op de website presenteren met hun aanbod. .