agrodemo.nl

Deze website is een eerste stap op weg naar een organisatie die op moderne wijze, met digitale technieken  communiceert over verduurzaming van de landbouw, dus geheel anders opererend dan de klassieke voorlichtingsorganisaties van de overheid uit het OVO drieluik.

De nadruk van die communicatie ligt op het demonstreren van de Beste Landbouwkundige Praktijken voor Kringlooplandbouw. Deze zijn :

1 De bodem behandelen met precisie, dus bijvoorbeeld voorkomen verdichting, verhogen organische stofgehalte, bevorderen bodemleven, gebruik maken van diepwortelende gewassen,niet kerende grondbewerking, telen groenbemesters etc

2 Bemesten met precisie volgens de vier juistheden van de circulaire anorganische en organische plantenvoeding , dat is toedienen in de wortelzone van de juiste plantenvoeding , op het juiste moment in de juiste dosering ter verkrijging van de gewenste opname zonder verliezen

3 Vee voeden met precisie ,dat is circulair voer van eigen bedrijf of andere bedrijven, toegediend op het juiste moment , in de juiste dosering op de juiste plaats

4 Overige maatregelen, zoals voederwinning ,conservering, mechanisering, inrichting en ontwerp van gebouwen

Deze site is in ontwikkeling, maar voor kijk vast op teledemo’s om een idee te krijgen van het type communicatie waar aan gewerkt wordt.