Welkom op www.agrotransitiehub.nl, de site voor versterking van de wisselwerking tussen kennis en praktijk in de open teelten ( akker- en weidebouw) van Nederland, een initiatief van Stichting Certificering Afrekenbare Stoffenbalans.

Waarom deze site ?

In januari 2020 is door Schuttelaar&partners een advies uitgebracht over Veldleeuwerik getiteld
Benutten inspanningen Stichting Veldleeuwerik voor versterken wisselwerking kennis praktijk in de akkerbouw .Daarin wordt  voorgesteld een transitiehub op te richten om te komen tot een emissieloze klimaatneutrale akkerbouw.  


Dit voorstel past naadloos in  de Routekaart naar de Afrekenbare StoffenBalans , zie pt 3 & 4.
         

    
                     

Wat is een transitiehub ?

 
Aan pagina 27en 28 van genoemd rapport ontlenen we de omschrijving van een transitiehub.

 

Wat vindt u op deze site ?

U vindt hier informatie over de voortgang in het proces dat moet leiden tot de formering van het nieuwe netwerk zoalshierboven beschreven.

Fase 1 : Contact met DAW    en  Stimuland .