BBB regio west

Welkom op de site van de regiogroep west van Brabant Bemest Beter

Deelnemers :

1 Jan LeenaarsMelkvee Probeer&leer NH4 Spaakwiel voorjaarHooge zwaluwe
2 Bart de GouwMelkvee Probeer&leer NH4 Spaakwiel voorjaarHank
3 Jan van StrienMelkvee Mestadditief : MagnesiumchlorideDussen
4 Corine de WinterAkkerbouw Probeer&leer NH4 bij aanaarden AardappelenKruisland
5 Niels KuijlenMesttransport en loonwerk
Ureum/ZA uit luchtwassers toevoegen bij drijfmest bij het sleepslangen
 Roosendaal
6 Piet HermusAkkerbouw Probeer&leer NH4 na opkomst bietem met Nutrishot Zevenbergschen
Hoek
7 Arjan HeijnenSla,andijvie,prei Fertigatie met RenurePrinsenbeek
Voor Probeer&leer : Herre Bartlema blc@precisiebemester 0651596092
Belangenbehartiger mest en kringlooplandbouw : rembert.van.noort@zlto.nl 0629520256
Adviseur Brabant Bemest Beter: teun.van.oosterhout@zlto.nl 0629520256

Verslagen van bijeenkomsten

Notulen bijeenkomst BBB west 04-12-2020
Startbijeenkomst BBB West 4 dec 2020