BeterestalBeteremestBetereoogst.nl

In 2019 is het POP3-demonstratieproject Precisiebemesting met NH4-meststoffen in de openteelten van Noord-Brabant
van start gegaan. Dit  project wordt uitgevoerd door Landbouwcommunicatie BV en ontvangt financiele steun van :In groot deel van het budget van dit project is gereserveeerd voor de aanleg van demonstratievelden en het geven van machinedemonstraties te Someren in het kader van de Agrarische Dagen Someren 2019. Dit evenement gaat echter niet door vanwege de corona crisis. Besloten is In plaats daarvan  deze website  te openen en een webinar op vrijdag 24 september  2021 van 11.00-12.30. te organiseren over:

De synergie tussen emissiereductie in de veehouderij en de precisiebemesting in de open teelten.

Doel : praktische informatie te verschaffen  over de toepassing van de snelwerkende ammoniakale stikstofmeststoffen die ontstaan als gevolg van luchtwasserij en scheiding van mest al dan niet aan de bron in moderne stalsystemen . Deze meststoffen kunnen uitstekend dienen als vervangers van alle gangbare stikstofkunstmeststoffen, zowel kwantitatief als kwalitatief zoals bewezen en beproefd in het Programma Precisielandbouw. ( 2010-2015) Zo worden veel vliegen in één klap geslagen.