Bemestingsstrategie 2023 Open Teelten bs23.nl

1 Benut plaatsingsruimte organische mest maximaal

2 Pas groenbemesting toe waar mogelijk

3 Bijbemesting met snelwerkende kunstmestvervangers volgens 4J-bemesting

4 Wie nog korrels heeft : laat de strooier met dat materiaal testen

Initiatief van NCOK met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit gebruik van informatie en eventuele adviezen

Aanleiding

1Tekort aan kunstmest geproduceerd obv aardgas
2 Derogatievoorwaarden 2023
3 Stikstofcrisis.

 


Doelstelling

Voorlichting over emissieloze plantenvoeding met meststoffen afkomstig uit recycling of  hernieuwbare bronnen volgens de vier juistheden van de precisiebemesting, zijnde: juiste plaats, juiste meststof, juiste dosering en juiste moment.

Doelgroepen

1Telers in de akker- en weidebouw en de vollegrondsgroenteteelt 2 hun leveranciers 3 hun adviseurs
4 overige erfbertreders en stakeholders zoals docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers

Nieuws

Maatregel 2 in het NOS Journaal  van 25 november 2022

Instructievideo’s

Profijt van precisie met biobased fertilizers voor de N-bemesting in de weidebouw 20 9 222
Profijt van precisie met biobased fertilizers in de akkerbouw 20 9 2022
Profijt van precisie met biobased fertilizers in de vollegrondsgroenteteelt  20 9 22

Documenten en factsheets

Achtergronddocument : Nederland kan zonder N Kunstmest 17 sept 2022
Zie voor meer achtergrondinformatie en factsheets : www.kunstmestvervanging.nl