dagvandekringlooplandbouw.nl

DE SITE MET BESTE LANDBOUWKUNDIGE PRAKTIJKEN VOOR KRINGLOOPLANDBOUW

ATTENTIE : DIT IS ONZE VAN DEFINITIE KRINGLOOPLANDBOUW

Kringlooplandbouw maakt uitsluitend gebruik van grond- en hulpstoffen verkregen uit recycling of uit hernieuwbare bronnen, aangewend met precisie zonder negatieve externe effecten per saldo.

ATTENTIE: DIT ZJN ONZE BESTE LANDBOUWKUNDIGE PRAKTIJKEN VOOR KRINGLOOPLANDBOUW

1 Behandeling van de bodem met precisie, bv door voorkomen verdichting en zorg voor aanvoer organische stof.
2 Bemest met precisie in de wortelzone, met kringloopmeststoffen, in de juiste dosering en op het juiste moment.
3 Voer met precisie met voer van eigen land of uit de kringloop, op het juiste moment in de juiste dosering.
4 Alle overige maatregelen, zoals gebruik van moderne diepwortelende rassen, moderne voederwinnings techniek.

ATTENTIE : DIT ZIJN ONZE KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN VAN KRINGLOOPLANDBOUW

1 Verbruik van conventionele kunstmeststoffen, tot 0 gereduceerd in 2030 volgens de visienota LNV.
2 Verbruik van krachtvoer, aangevoerd van buiten de EU.
3 De stikstofemissies door de landbouw.
4 Het nitraat- en fosfaatgehalte van grond- en oppervlakte water.
5 Overige indicatoren.

GESCHIEDENIS

Dinsdag 21 juni 2022  Dag van de Kringlooplandbouw Zevenhoven zie ook zie video en FLYER
Maandag 21 juni 2021vond te Gorinchem het webinar Slim en Rendabel naar een emissieloze landbouw plaats
VIDEO van het hele webinar
VIDEO van de toespraak van Rob van Brouwershaven LNV
VIDEO van de presentatie van Wim de Hoop:  innovaties op een rij
VIDEO van de presentatie van Clemens Duijnisveld Lely International NV over oa de Lely Sphere
VIDEO van de paneldiscussie over FERTIGATIE
VIDEO : De merites van mineralenconcentraten/renure meststoffen. Herre Bartlema in gesprek hierover met Rob van Brouwershaven
VIDEO : De WIKI  emissiewijzer gelanceerd en toegelicht
VIDEO : De Koetoilet, toegift bij het webinar Slim en Rendabel naar een emissieloze landbouw
PPT’s:
PPT PECHA KUCHA Alle innovaties op een rij in 20 sheets Wim de Hoop juni 2021
PPT Innovaties in om de stal  van Lely Webinar 21 juni 2021 Clemens Duijnisveld
Achtergronddocumentatie waar in het webinar naar verwezen wordt:
DOCUMENT 1Tweede resulatenoverzicht Kinglooplandbouw LNV juni 2021
DOCUMENT 2 Concretisering LNV visie juni 2021, bijlage bij document 1
DOCUMENT 3 over Omschakelfonds  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/18/omschakelprogramma-voor-stikstofarmere-en-meer-duurzame-landbouw-mogelijk
Chats :
DOCUMENT 4  Chats met antwoorden in rood van het Webinar 21 juni 2021
DOCUMENT 5 Vragen aan de organisatie en de antwoorden in rood 21 juni 2021