dagvandekringlooplandbouw.nl

DE SITE MET BESTE LANDBOUWKUNDIGE PRAKTIJKEN VOOR KRINGLOOPLANDBOUW

Het programma voor de DvdK 2022 is bekend, aanmelden blc@precisiebemester.nl :
FLYER Dag van de Kringlooplandbouw 21 juni 2022
Perspectief voor de landbouw : PROFIJT van PRECISIE
op weg naar een emissieloze levensvatbare landbouw in een circulaire economie

10.00    Openingswoord door Meindert Stolk Gedeputeerde Provincie Zuid-Holland
10.10   Wat kunnen we leren van de GLASTUINBOUW op weg naar 0-emissie ?
           Dr.Dewi Hartkamp  Glastuinbouw Nederland
10.20  Perspectief voor de landbouw
De medio juni uitgebrachte visie van de Minister van landbouw toegelicht
Op weg naar en levensvatbare circulaire landbouw zonder emissies 
10.30  SERIE KORTE PITCHES over
* INNOVATIES,
* BESTE LANDBOUWKUNDIGE PRAKTIJKEN
* KPI’s / MINAS 2.0 VOOR EMISSIELOZE CIRCULAIRE LANDBOUW in en buiten de stal

12.00-16.00   incl lunch
Bezoek aan 4 innovatieve bedrijven op het gebied van circulariteit, emissiereductie en precisie

Gebiedsgerichte benutting van landelijke innovaties:
FARMIN, IN LINE BLENDING, ZUURSTOF toevoegen aan drijfmest, JOZ Stikstofkraker GAZOO

ATTENTIE : DIT IS ONZE VAN DEFINITIE KRINGLOOPLANDBOUW

Kringlooplandbouw maakt uitsluitend gebruik van grond- en hulpstoffen verkregen uit recycling of uit hernieuwbare bronnen, aangewend met precisie zonder negatieve externe effecten per saldo.

ATTENTIE: DIT ZJN ONZE BESTE LANDBOUWKUNDIGE PRAKTIJKEN VOOR KRINGLOOPLANDBOUW

1 Behandeling van de bodem met precisie, bv door voorkomen verdichting en zorg voor aanvoer organische stof.
2 Bemest met precisie in de wortelzone, met kringloopmeststoffen, in de juiste dosering en op het juiste moment.
3 Voer met precisie met voer van eigen land of uit de kringloop, op het juiste moment in de juiste dosering.
4 Alle overige maatregelen, zoals gebruik van moderne diepwortelende rassen, moderne voederwinnings techniek.

ATTENTIE : DIT ZIJN ONZE KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN VAN KRINGLOOPLANDBOUW

1 Verbruik van conventionele kunstmeststoffen, tot 0 gereduceerd in 2030 volgens de visienota LNV.
2 Verbruik van krachtvoer, aangevoerd van buiten de EU l.
3 De stikstofemissies door de landbouw.
4 Het nitraat- en fosfaatgehalte van grond- en oppervlakte water.
5 Overige indicatoren.

GESCHIEDENIS

Maandag 21 juni 2021vond te Gorinchem het webinar Slim en Rendabel naar een emissieloze landbouw plaats
VIDEO van het hele webinar
VIDEO van de toespraak van Rob van Brouwershaven LNV
VIDEO van de presentatie van Wim de Hoop:  innovaties op een rij
VIDEO van de presentatie van Clemens Duijnisveld Lely International NV over oa de Lely Sphere
VIDEO van de paneldiscussie over FERTIGATIE
VIDEO : De merites van mineralenconcentraten/renure meststoffen. Herre Bartlema in gesprek hierover met Rob van Brouwershaven
VIDEO : De WIKI  emissiewijzer gelanceerd en toegelicht
VIDEO : De Koetoilet, toegift bij het webinar Slim en Rendabel naar een emissieloze landbouw
PPT’s:
PPT PECHA KUCHA Alle innovaties op een rij in 20 sheets Wim de Hoop juni 2021
PPT Innovaties in om de stal  van Lely Webinar 21 juni 2021 Clemens Duijnisveld
Achtergronddocumentatie waar in het webinar naar verwezen wordt:
DOCUMENT 1Tweede resulatenoverzicht Kinglooplandbouw LNV juni 2021
DOCUMENT 2 Concretisering LNV visie juni 2021, bijlage bij document 1
DOCUMENT 3 over Omschakelfonds  https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/18/omschakelprogramma-voor-stikstofarmere-en-meer-duurzame-landbouw-mogelijk
Chats :
DOCUMENT 4  Chats met antwoorden in rood van het Webinar 21 juni 2021
DOCUMENT 5 Vragen aan de organisatie en de antwoorden in rood 21 juni 2021