dagvandeprecisiebemesting24.nl

ACHTERGROND Het Programma Precisielandbouw, een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven van 2010- 2015, startte in 2014  Editie 1  Dag van de Precisiebemesting ism vereniging Heeren XVII en Wageningen Environmental Research- WUR. Sindsdien is bijna elk jaar een DvdP georganiseerd, ter versneling van de adoptie van de precisiebemesting. Editie 10  Vrijdag 22 november 202410.00-17.00Smart Integraal Nutrientenmanagement … Continue reading dagvandeprecisiebemesting24.nl