dagvandeprecisiebemesting.nl

ACHTERGROND Het Programma Precisielandbouw, een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven van 2010- 2015, startte in 2014  Editie 1  Dag van de Precisiebemesting ism vereniging Heeren XVII en Wageningen Environmental Research- WUR. Sindsdien is elk najaar een DvdP georganiseerd, ter versneling van de adoptie van de precisiebemesting. Historie: Editie 9, 14 juni 2022  DvdP juni 2022 … Continue reading dagvandeprecisiebemesting.nl