dagvandeprecisiebemesting.nl

Video’s, PPT presentaties en documenten van  27 november  2020. Het Programma Precisielandbouw, een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven van 2010 tot 2015, organiseerde in november 2014 de eerste Dag van de Precisiebemesting ,samen met studievereniging Heeren XVII┬á en het WUR instituut Wageningen Environmental Research. Dit jaar vond de zevende editie plaats in de vorm van … Continue reading dagvandeprecisiebemesting.nl