dagvandeprecisiebemesting.nl

Video’s, PPT presentaties en documenten van  27 november  2020.

Het Programma Precisielandbouw, een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven van 2010 tot 2015, organiseerde in november 2014 de eerste Dag van de Precisiebemesting ,samen met studievereniging Heeren XVII  en het WUR instituut Wageningen Environmental Research. Dit jaar vond de zevende editie plaats in de vorm van een WEBINAR  met medewerking van het Nieuwe Netwerk.  Er waren 50  deelnemers, waarvan  50 % erfbetreders.

Vervolgacties :    A 3 feb  2021 Alles over moderne stalsystemen Symposium te Den Bosch,uitgesteld naar 2022 ivm coronacrisis.
                             B Serie  webinars voor erfbetreders  en koplopers jan feb 2021  ,  zie  www.deboeraanhetroer.nl .

OPENING      10 min
Op weg naar een emissieloze diverse landbouw   PPT  Presentatie Saskia Visser  WUR  27 nov 2020
KEYNOTE
  30  min
Achtergrond, nut en noodzaak van de Afrekenbare StoffenBalans   VIDEO INTERVIEW  Rudy Rabbinge 27 nov 2020
REFLECTIES op de Keynote toespraak
FoodInsights en de Afrekenbare StoffenBalans PPT Wilbert Hilkens 27 nov 2020
Drone en satelietbeelden tbv Afrekenbare StoffenBalans Tamme van der Wal BioScope 27 nov 2020
De rol van de erfbetreders op weg naar een emissieloze landbouw Noud Janssen Agrivaknet  27 november 2020

ACTUELE VOORLICHTINGSVIDEO’S
Ate Ludwig over ureum als beste geconcentreerde stikstofmeststof voor bodem en gewas  27 nov 2020
LelySphere levert de data voor de Afrekenbare StoffenBalans 27 nov 2020
Crop Solutions over startermeststoffen voor de mais 27 nov 2020
Fertigatie beste landbouwkundige praktijk voor de ASB V Iperen 27  nov 2020
Naar nul emissie door precisie met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 27 nov 2020
Van der Stelt collecteert, gradeert  en distribueert circulaire meststoffen 27 nov 2020

ACTUELE PPT’s
Naar nul emissie door precisie Moderne bemesting van mais 27nov20 DElPHY  Herman  Krebbers
Hoe in Vlaanderen met het MestActiePlan- MAP nr 6- Nitraatresidumetingen worden uitgevoerd  27 nov 2020 PPT

Voor meer informatie over de Afrekenbare StoffenBalans : www.afrekenbarestoffenbalans.org

Duurzaamheid koppelen aan hoge productviteit.
Een rendabele landbouw zonder emissies, het kan, het moet, de wereld kijkt naar ons.

Voor informatie : blc@precisiebemester.nl 0651596092