dagvandeprecisiebemesting24.nl

ACHTERGROND
Het Programma Precisielandbouw, een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven van 2010- 2015, startte in 2014  Editie 1  Dag van de Precisiebemesting ism vereniging Heeren XVII en Wageningen Environmental Research- WUR. Sindsdien is bijna elk jaar een DvdP georganiseerd, ter versneling van de adoptie van de precisiebemesting.

Editie 10  dinsdag 12 of 19 maart 2024  10.00-17.00 Nadere informatie volgt

Historie:

Editie 9, 14 juni 2022  DvdP juni 2022 flyer

Editie 8  10 december: Alles over de subsidies voor precisiebemesting kader van Groen-Economisch herstel.  VIDEO Het complete webinar, overzichtelijk in aparte hoofdstukken te zien

Editie 7  27 november  2020.

OPENING      10 min
Op weg naar een emissieloze diverse landbouw   PPT  Presentatie Saskia Visser  WUR  27 nov 2020
KEYNOTE   30  min
Achtergrond, nut en noodzaak van de Afrekenbare StoffenBalans   VIDEO INTERVIEW  Rudy Rabbinge 27 nov 2020
REFLECTIES op de Keynote toespraak
FoodInsights en de Afrekenbare StoffenBalans PPT Wilbert Hilkens 27 nov 2020
Drone en satelietbeelden tbv Afrekenbare StoffenBalans Tamme van der Wal BioScope 27 nov 2020
De rol van de erfbetreders op weg naar een emissieloze landbouw Noud Janssen Agrivaknet  27 november 2020

ACTUELE VOORLICHTINGSVIDEO’S
Ate Ludwig over ureum als beste geconcentreerde stikstofmeststof voor bodem en gewas  27 nov 2020
LelySphere levert de data voor de Afrekenbare StoffenBalans 27 nov 2020
Crop Solutions over startermeststoffen voor de mais 27 nov 2020
Fertigatie beste landbouwkundige praktijk voor de ASB V Iperen 27  nov 2020
Naar nul emissie door precisie met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 27 nov 2020
Van der Stelt collecteert, gradeert  en distribueert circulaire meststoffen 27 nov 2020

ACTUELE PPT’s
Naar nul emissie door precisie Moderne bemesting van mais 27nov20 DElPHY  Herman  Krebbers
Hoe in Vlaanderen met het MestActiePlan- MAP nr 6- Nitraatresidumetingen worden uitgevoerd  27 nov 2020 PPT

Voor meer informatie over de Afrekenbare StoffenBalans : www.afrekenbarestoffenbalans.org

View Page

Duurzaamheid koppelen aan hoge productviteit.
Een rendabele landbouw zonder emissies, het kan, het moet, de wereld kijkt naar ons.

Voor informatie : blc@precisiebemester.nl 0651596092