dagvandeprecisiebemesting24.nl

ACHTERGROND
Het Programma Precisielandbouw, een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven van 2010- 2015, startte in 2014  Editie 1  Dag van de Precisiebemesting ism vereniging Heeren XVII en Wageningen Environmental Research- WUR. Sindsdien is bijna elk jaar een DvdP georganiseerd, ter versneling van de adoptie van de precisiebemesting.

Editie 10  Vrijdag 22 november 202410.00-17.00
Smart Integraal Nutrientenmanagement

De theorie : Regeneratieve landbouw vergt integraal nutrientenmanagement
De praktijk: “RENURE, hoeksteen van integraal nutrientenmanagement” .
Van drijfmest naar precisiemeststoffen: de typen, de toedieningstechnieken en de doseringsadviezen .” 

 

 

Historie:

Editie 9, 14 juni 2022  DvdP juni 2022 flyer

Editie 8  10 december: Alles over de subsidies voor precisiebemesting in het kader van Groen-Economisch herstel. 

Editie 7  27 november  2020.
Openingstoespraak  :  Circular Agriculture Saskia Visser  WUR  27 nov 2020

En :  Alles over de Afrekenbare StoffenBalans, zie ook : www.afrekenbarestoffenbalans.org

Duurzaamheid koppelen aan hoge productviteit.
Een rendabele landbouw zonder emissies, het kan, het moet, de wereld kijkt naar ons.

Voor informatie : blc@precisiebemester.nl 0651596092