moonshot2035fossielvrijemeststoffen.nl

Deze site is een initiatief van NCOK en verschaft informatie met uitdrukkelijke uitsluiting van elke aansprakelijkheid

Waarom deze site :

Het POP3 -demoproject “Precisiebemesting met circulaire meststoffen; kunstmestloos Zuid-Holland” loopt af.
Het in mei 2024 gestarte project van Topsector Food&Agri en anderen getiteld  Moonshot 2035 Fossielvrije Meststoffen in de Nederlandse landbouw ziet NCOK als het landelijk vervolg, dat alle aandacht en steun verdient, omdat daarmee een groot aantal problemen op het gebied van milieu effectief en efficient wordt opgelost, terwijl gelijktijdig perspectief wordt geboden aan de landbouwsector. Het project kan gezien worden als is de kroon op het werk van allen die zich inspannen voor de ontwikkeling van de circulaire precisiebemesting van machinebouwers, meststoffenproducenten tot bemestingsadviseurs.
De weg naar naar fossielvrije bemestingspraktijk is  al grotendeels afgelegd.

En dat zonder productiviteitsverlies .

Het komt nu aan op de eindsprint.

Proeve van een ROUTEKAART  in bespreking gebracht door NCOK  mei 2024

Uniforme onafhankelijke voorlichting en doelsturing met de Afrekenbare StoffenBalans

Deze site zonder opsmuk beoogt met kracht  bij te dragen aan het slagen van het project “Moonshot 2035 Fossielvrije Meststoffen in de Nederlandse landbouw”  net zoals dat gebeurd is voor het POP3 project Kunstmestloos Zuid-Holland .
U vindt hier een routekaart, instructievideo’s, factsheets en aankondigingen van demonstraties, seminars en webinars ten behoeve van de uniforme voorlichting en stimulerend overheidsbeleid met de Afrekenbare StoffenBalans.

Instructievideo’s

Profijt van 4-J Precisiebemesting met Biobased Fertilizers, zoals RENURE, in de akkerbouw 2024
Profijt van 4-J Precisiebemesting met Biobased Fertilizers, zoals RENURE, in de weidebouw 2024
Eenvoudige precisiebemester voor Fossielvrij Bemesten in de weidebouw  Wibe van Vliet Kamerik 2019
Mineralenconcentraat een fossielvrije meststof, toediening bij aardappelen tijdens sleepslangen mrt 2020

Factsheets

FACTSHEET POP 3 ZH Maatregelen Nutrientenbenutting BOOTlijst 2022 Deltaplan Agrarisch Waterbeheer juli 2024 FACTSHEET 12 Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Gebruik minder uitspoelingsgevoelige N meststoffen
FACTSHEET POP 3 ZH Organisatie & Inhoud voorlichting CIRCULAIRE PRECISIEBEMESTING sept 2023
FACTSHEET POP 3 ZH  Alle PRECISIEBEMESTERS op een rij 30 nov 2022
FACTSHEET POP 3 ZH Nederland kan zonder N kunstmestuit de fabriek 20 sept 2022
FACTSHEET POP 3 ZH Profijt van precisie met circulaire meststoffen 20 sept 2022
FACTSHEET POP 3 ZH RenureFertigatie: Fertigatie met ciculaire plantenvoeding 31 aug 2022
FACTSHEET POP3 Kunstmestvervanging Hoe doe je dat nu precies oktober 2021
FACTSHEET POP3 Stikstof uit chemische luchtwassers (spuiloog) kunstmestvervanger nr 1 ! okt 2021
FACTSHEET POP3 Precisiebemesting Wat is dat nu precies sept 2021
FACTSHEET POP3 Precisiebemesting De precisiebemester Rijnland 20 sept 2021

FACTSHEET POP3 Precisiebemesting Mineralenconcentraat een geschikte precisiemeststof sept 2021.