Precisiemeststoffen

Problem loading page

Organische en anorganische plantenvoeding

  • Die niet uitspoelt
  • Die geproduceerd is met een minimale CO2 voetafdruk
  • Die zoveel mogelijk afkomstig is uit reststromen
  • En die zich ook in kleine hoeveelheden emissieloos laat plaatsen in de wortelzone

Leveranciers van precisiemeststoffen

www.agrifirm.com
www.czav.nl
www.iperen.com
www.n-xt.com
www.ecoservice-europe.nl
www.gromes-plender.nl
www.vandersteltbv.nl

Leveranciers van MINERALENCONCENTRAAT

Een beperkt aantal producenten van mineralenconcentraat hebben in het kader van een PILOTproject vergunning om  mineralenconcentraat te leveren die mag worden aangemerkt als stikstofkunstmest in de mestboekhouding,zie Deelnemende-producenten-onderzoek-mineralenconcentraat mrt 2020
Voor de eisen waaraan mineralenconcentraat moet voldoen,  zie:Samenvatting mineralenconcentraat in Meststoffenwet situatie 11 juli 2021

Leveranciers van RENURE-MESTSTOFFEN

Aan de site https://nutriman.net  ontlenen we

Mineralenconcentraat uit varkens-/runderdrijfmest met behulp van zeefbandpers en omgekeerde osmose
Urine van kalvermest via “Geamix” scheiding aan de bron(ID:591)
Mineralenconcentraat Verhees (ID: 593)
Urine uit varkensmest door “VeDoWS” aangepaste stalconstructies (ID: 322)

Zodra de Renure-meststoffen, zoals beschreven  in Eisen te stellen aan N meststoffen uit bewerking van dierlijke mest sept 2020 ,zijn toegelaten als kunstmestvervanger binnen de Nitraatrichtlijn zal hier een uitgebreidere lijst verschijnen van leveranciers.