Precisiemeststoffen

Dat zijn meststoffen,bevattende anorganische plantenvoeding
die niet uitspoelt, die afkomstig is uit een kunstmestfabriek of uit circulair economische activiteiten zoals luchtwasserij of verwaarding van organische dierlijke mest  en die emissieloos plaatsbaar in kleine hoeveelheden  in de wortelzone met een snelle, berekenbare werking.

Leveranciers van PRECISIEMESTSTOFFEN

uit kunstmest  en meststoffen in de zin van bijlage Aa behorend bij artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet
www.vandersteltbv.nl
www.n-xt.com
www.iperen.com
www.ecoservice-europe.nl
www.gromes-plender.nl
en de meststoffenafdelingen van de coöperaties  www.agrifirm.com  en  www.czav.nl

Leveranciers van MINERALENCONCENTRAAT

Een beperkt aantal producenten van mineralenconcentraat hebben in het kader van een PILOTproject vergunning om  mineralenconcentraat te leveren die mag worden aangemerkt als stikstofkunstmest in de mestboekhouding,zie Deelnemende-producenten-onderzoek-mineralenconcentraat mrt 2020
Voor de eisen waaraan mineralenconcentraat moet voldoen, zie:Samenvatting mineralenconcentraat in Meststoffenwet situatie 11 juli 2021

Leveranciers van RENURE-MESTSTOFFEN

Aan de site https://nutriman.net  ontlenen we

Mineralenconcentraat uit varkens-/runderdrijfmest met behulp van zeefbandpers en omgekeerde osmose
Urine van kalvermest via “Geamix” scheiding aan de bron(ID:591)
Mineralenconcentraat Verhees (ID: 593)
Urine uit varkensmest door “VeDoWS” aangepaste stalconstructies (ID: 322)

Zodra de Renure-meststoffen, zoals beschreven  in Eisen te stellen aan N meststoffen uit bewerking van dierlijke mest sept 2020 ,zijn toegelaten als kunstmestvervanger binnen de Nitraatrichtlijn zal hier een uitgebreidere lijst verschijnen van leveranciers.