Adviezen

Voorlopig 4Jcirculairbemestingsadvies.nl versie 1.0,  dec 2022 , aanbevolen dosering als percentage van het officiële bemestingsadvies bij volveldstoediening uit het www.handboekbodemenbemesting.nl

Deze tabel is bedoeld om te gebruiken bij het opstellen van bedrijfsbrede bemestingsplannen, waarbij gestreefd wordt naar een maximaal gebruik van organische meststoffen in combinatie met snelwerkende circulaire plantenvoeding, gegeven de technische mogelijkheden en de wettelijke gebruiksnormen, ter verkrijging van topopbrengsten van topkwaliteit met minimale milieubelasting.

FosfaatStikstof
Aardappelen Consumptie
Zetmeel
Poot
50%
50%
80%
85%
85%
85%
Suikerbieten niet nodig in de regel85%
Uien Zaaiuien
Pw<36
13kg P2O5 in plantgat + veilige meststof
65kg P2O5
85%
Plantuien
Pw<36
13 kg P2O5 in plantgat + veilige meststof
65kg P2O5
85%
MaïsZie www.bemestingsadvies.nl

Hoofdregel: zoveel mogelijk organische mest gebruiken en aanvullen tot de behoefte met circulaire meststoffen in de rij

Plaatsen in de wortelzone heeft de volgende voordelen:

  1. Reductie van de vervluchtiging ammoniak en lachgas tot nihil
  2. Verhoogde efficientie door hogere opname door gewas (C.T. de Wit)
  3. Onbemest laten van rijpaden
  4. Vermindering verliezen op kanten, geren en kopakkers

Dit document is met de grootst mogelijke zorg opgesteld onder verantwoordelijkheid van NCOK. NCOK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan bij gebruik van de gegevens uit dit document.