dagvandeprecisiebemesting.nl

De zevende editie van de jaarlijkse DvdP DAG VAN DE PRECISIEBEMESTING op 27 NOV 2020 zal in het teken staan van het landbouwhoofdstuk in het advies van commissie Remkes “Niet alles kan overal” en de Afrekenbare StoffenBalans. De bijeenkomst zal geopend worden door Dr.Rudy Rabbinge, lid vande commissie Remkes en oud-hoogleraar productie-ecologie aan WUR. De organisatie is weer in handen van NCOK en studievereniging Heeren XVII in nauwe samenwerking met WUR Environmental Research. Dit jaar is de vorm : WEBINAR.

Wanneer : vrijdag 27 november 2020 10.00-12.00
Waar : WEBINAR, aanmelden verplicht via een e-mail naar blc@precisiebemester.nl
Voor wie : Deze virtuele bijeenkomst is uitdrukkelijk bestemd voor alle erfbetreders die een rol spelen bij de advisering over bodem en bemesting aan ondernemers in de open teelten. Zij worden met klem uitgenodigd.
Daarnaast zijn welkom,agrarisch ondernemers en hun loonwerkers, studenten, docenten, onderzoekers en beleidsmedewerkers .

Het programma omvat presentaties,pitches van bedrijven, infomarkt, videoshow van precisiebemesters en interactieve sessies

Onderwerpen :

1 Hoofdlijnen van het advies “Niet alles kan overal” door Dr.Rudy Rabbinge, lid vande commissie Remkes en oud-hoogleraar productie-ecologie aan WUR.
2 Nut, noodzaak en opzet van de Afrekenbare StoffenBalans, zie ook www.afrekenbarestoffenbalans.org Wim de Hoop
3 Routekaart naar ASB 3 10 2020 van de Stichting Certificering Afrekenbare StoffenBalans. Herre Bartlema
4 De rol van de erfbetreders bij het opstellen van de Afrekenbare stoffenBalans,
5 De ASB  en de drie pijlers van het mestbeleid.
Pitches :
5SMART CERTIFICATION Nutrishot in suikerbieten, die via taakkaarten en blockchaintechniek de ASB faciliteeert
6 Smart Fertilization in Mais, resultaten van proeven in Overijssel 2019-2020   Herman Krebbers Delphy
7 De Lely Sphere als voorbeeld van een syteem, dat data levert voor de ASB
8 Hoe Precisiebemestingscooperatie Rijnland, betaalbare onafhankelijke advisering organiseert
9 De eerste precisiebemestingsrobot
11 Teledemo’s als communicatiemiddel in coronatijd , POP3 project Precisiebemesting Zuid-Holland,zie ook www.teledemo.nl
12 De mobiele “mestkeuken” van loonbedrijf van Vliet uit Alphen aan de Rijn voor drijfmest op maat.

En meer………….., het programma is nog in ontwikkeling

Duurzaamheid koppelen aan hoge productviteit.
Een rendabele landbouw zonder emissies, het kan, het moet, de wereld kijkt naar ons.

Voor informatie : blc@precisiebemester.nl 0651596092