BALANSBOEREN.NL

Deze site zonder opsmuk is een initiatief van NCOK. De site is in ontwikkeling.
NCOK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor adviezen en informatie op deze site.

BALANSBOEREN Cooperatie I/O

 Leden en doelstelling

Leden : agrarische ondernemingen in de primaire sector
Doelstelling : Het verschaffen van een verdedigbaar concurrentievoordeel aan de leden, op grond van een gunstige Afrekenbare StoffenBalans zoals gedefinieerd door Comissie Remkes in 2020 voor Stikstof en andere stoffen, leidend tot kostenverlaging en unieke verkoopargumenten.

Middelen

Uniforme voorlichting op wetenschappelijke basis aan de leden  over managemenstmaatregelen en innovaties die leiden naar een emissieloze landbouw

Bevorderen honorering van inspanningen door de leden ten gunste van de ASB uit fondsen van het GLB en fondsen verkregen langs ander weg zoals uit true pricing programma’s .

 

Voorlopig bestuur

Herre Bartlema