Dag van de Kringlooplandbouw 20 juni virtueel

Als gevolg van de coronamaatregelen gaan de geplande lezingen, infomarkt en demonstraties op de Dag van de Kringlooplandbouw op 20 juni niet door.. Wel zullen de bedrijven die produkten of diensten leveren die behoren bij toepassing van de Beste Landbouwkundige Praktijken voor Kringlooplandbouw zich op de website presenteren met hun aanbod. .

Tweede TELEDEMO gepubliceerd

Deze videoreportage van een demonstratie  gehouden op 27 april 2020 te Wassenaar is geproduceerd in het kader van het POP3- project www.precisiebemestingzuidholland.nl  getiteld : Precisiebemesting : veel vliegen in één klap nu te zien op https://www.youtube.com/watch?v=lJQQ9nTZUMg Doel en opzet teledemo’s Met de teledemo’s beogen we  in maximaal 3 minuten de essentie van een fysieke demonstratiebijeenkomst … Read more Tweede TELEDEMO gepubliceerd