Nederland koploper in kringlooplandbouw met oa BLP’s voor N-uitstootreductie

05/02/2020 @ 09:30 – 12:30 – Deze tweede versie van de jaarlijkse bijeenkomst voor  Stakeholders in de Nederlandse kringlooplandbouw staat natuurlijk in het teken van de reductie van de stikstofuitstoot, nu door TNO  in het factsheet voor de Tweede Kamer dd. okt 2019 kringlooplandbouw bovenaan de lijst van  oplossingen voor de stikstofcrisis wordt genoemd. Klik hier voor voorlopig programma

Informatiebijeenkomst: Natuurinclusieve landbouw met precisie

12/03/2020 @ 10:00 – 12:30 – Precisie wordt algemeen gezien als hulpmiddel voor het verminderen van de negatieve effecten van landbouw. Voor precisiebemesting geldt dat ook. Er bestaan misverstanden over de bijdrage die precisiebemesting kan leveren aan de natuurinclusieve landbouw. Vaak ziet men een tegenstelling tussen precisielandbouw en natuurinclusieve landbouw. Op deze bijeenkomst wordt duidelijk gemaakt dat die tegenstelling er niet […]

Dag van de Kringlooplandbouw: symposium | demovelden | infomarkt

20/06/2020 @ 10:00 – 18:00 – Beste landbouwkundige praktijken voor kringlooplandbouw uitgelegd in symposium en gedemonstreerd op demovelden, met machines en infomarkt. Dit mag niemand missen die het gepraat over kringlooplandbouw beu is. De dag wordt geopend door Helma Lodders, lid Tweede Kamer voor VVD en landbouwwoordvoerder. Klik hier voor voorlopig programma