kunstmestvrijemelkveehouderij.nl

:De eigenaar van deze site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor adviezen en informatie op deze site

Nieuws : 23 oktober 2024  i.s.m.  Easy Fairs RMV Hardenberg   27 november Easy Fairs RMV Gorinchem
Seminar Kunstmestvrije melkveehouderij :De machines, de meststoffen en de 4J- bemestingsadviezen.

Aanleiding, doel en doelgroepen van deze site

Deze site is gestart door NCOK op 19 september 2023, Prinsjesdag. naar aanleiding van punt 6 uit het hieronder beschreven manifest. De snelle overgang naar een  kunstmestvrije melkveehouderij dient een majeur maatschappelijk en sectorbelang. Dat kan ook, gezien de stand van de techniek en het vakmanschap van de ondernemers.
Deze site beoogt aan die transitie met kracht bij te dragen door het leveren en bewerkstelligen van uniforme, onafhankelijke, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde voorlichting over circulaire precisiebemesting. Doelgroepen zijn melkveehouders, hun erfbetreders, beleidsfunctionarisssen en overige betrokkenen waaronder onderzoekers, docenten en studenten.

         

 

 

Punt 6 uit deze visie: een kunstmestvrije melkveehouderij.    Bron: Nieuwe Oogst      8 sept 2023

 

 

Op de site www.kunstmestlooszuidholland.nl vindt u instructievideo’s en factsheets