laaghangendfruitaanpak.nl

Doel van deze site

CONCRETE VOORLICHTING over MANAGEMENTSMAATREGELEN en bescheiden INVESTERINGEN
die leiden tot  reductie van STIKSTOFEMISSIES door de landbouw is het doel van deze site.
NB De eigenaar van deze site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor  gebruik van adviezen en informatie .

Aanleiding

Op 9 november 2022 werd bekend gemaakt, dat het Rijk 55 miljoen Euro beschikbaar stelt aan de drie Noordelijke provincies voor het terugdringen van stikstofemissies op het  boerenerf,  door middel van de “laaghangendfruitaanpak”.
Deze aanpak verdient alle steun en toepassing in alle provincies.

Deze site dient daartoe en is een initiatief van de voorlichtingscoaltie www.deboeraanhetroer.nl die zich richt op

* laaghangend & hogerhangend fruit voor het snel oplossen van de stikstofcrisis zie Wim de Hoop 13 -10- 2022
* het passende beleidsinstrument daarvoor : AFREKENBARE STOFFENBALANS (ASB)
* geconcerteerde uniforme voorlichting 

Nieuws

30 november 2022 13.00-14.30 Seminar te Gorinchem met veel aandacht voor laaghangendfruit : Klik hier voor aanmelden
3 november 2022 Het Kamerdebat  geeft uitzicht op snelle invoering van de ASB  zie video 

Laag- en hogerhangend fruit in de melkveehouderij

Instructievideo’s

Betere balans in voeding melkvee tussen eiwitten/aminozuren en energie

Hooidrogen anno 2021. Emissiereductie met een verdienmodel  juni 2021
Ureum meten in de melk , dagelijks

Veel water tijdens mestaanwending en over stalvloer

Demo bemest op z’n best voorjaar 2022

Precisiebemesting met circulaire meststofffen in de open teelten

Profijt van precisie met biobased fertilizers in de weidebouw 20 sept 2022
Profijt van precisie met biobased fertilizers in de akkerbouw 20 sept 2022
Profijt van precisie met biobased fertilizers in de vollegrondsgroenteteelt  20 sept 22

Veel beweiden

Nieuw Nederlands Weiden 2022  Stichting Weidegang

Extensivering in de melkveehouderij

Akkerbouwmatig ruwvoer, luzerne en voederbieten, telen  2021 Boerenverstand

Toevoegmiddelen aan drijfmest

Magnesiumchloride toevoegen aan drijfmest

Achtergrondinformatie

Websites
www.integraalaanpakken.nl
www.bemestopznbest.nl
www.deboeraanhetroer.nl

Documenten
Jan Dijkstra (WUR): ‘15% eiwit moet. En het kán!’ – Boerderij 3 oktober 2022
LAAGHANGEND FRUIT Circulair bemest gras voeren met precisie sturen op ureumgehalte 30 nov 2022 w de Hoop
Kas veroorzaakt nitraatuitspoeling, drijfmest niet  Onderzoeksresultaten Herman de Boer WUR nov 2022