laaghangendfruitaanpak.nl

Doel van deze site

CONCRETE VOORLICHTING over MANAGEMENTSMAATREGELEN en bescheiden INVESTERINGEN
die leiden tot  reductie van STIKSTOFEMISSIES door de landbouw is het doel van deze site.
NB De eigenaar van deze site aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor  gebruik van adviezen en informatie .

Nieuws

Subsidie voor stikstofreductie melkveehouders provincie Drenthe, Friesland en Groningen

Melkveehouders in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen kunnen vanaf 7 juni tot en met 31 december 2023 subsidie aanvragen voor maatregelen die de stikstofuitstoot van hun bedrijf verlagen. Het gaat hierbij om bewezen effectieve en meetbare managementmaatregelen. Het totale budget voor de drie provincies is € 55,2 miljoen. Voor de eerste openstellingsronde is het budget € 13,75 miljoen. Beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst, dus snelheid is geboden!

Meer informatie  1)  https://www.snn.nl/ondernemers/investeringsregeling-reductie-stikstof  op de site van snn.nl
2 )Doe mee aan Trainingswebinar ASB afleiden uit KLW en gebruiken bij de voorlichting over emissiereductiemaaatregelen 6 juli 2023
Aanmelden door een e-mail naar blc@precisiebemester.nl

 

 

Waarom deze site ?

Op 9 november 2022 werd bekend gemaakt, dat het Rijk 55 miljoen Euro beschikbaar stelt aan de drie Noordelijke provincies voor het terugdringen van stikstofemissies op het  boerenerf,  door middel van de “laaghangendfruitaanpak”.
Deze aanpak verdient alle steun en toepassing in alle provincies.

Deze site dient daartoe en is een initiatief van de voorlichtingscoaltie www.deboeraanhetroer.nl die zich richt op

* laaghangend & hogerhangend fruit voor het snel oplossen van de stikstofcrisis zie Wim de Hoop 13 -10- 2022
* het passende beleidsinstrument daarvoor : AFREKENBARE STOFFENBALANS (ASB)
* EENHEID IN DE VOORLICHTING aan de keuken- en kantinetafels

Laag- en hogerhangend fruit in de melkveehouderij

Instructievideo’s

Betere balans in voeding melkvee tussen eiwitten/aminozuren en energie

Laaghangend fruit voor emissiereductie in de melkveehouderij: precisiebemesten en precisievoeren
Ureum meten in de melk , dagelijks

Veel water tijdens mestaanwending en over stalvloer

Demo bemest op z’n best voorjaar 2022

Precisiebemesting met circulaire meststofffen in de open teelten

Profijt van precisie met biobased fertilizers in de weidebouw 2022
De precisiebemestingscooperatie Rijnland te Wassenaar presenteert de Precisiebemester voor grasland

Veel beweiden

Nieuw Nederlands Weiden 2022  Stichting Weidegang

Extensivering in de melkveehouderij

Akkerbouwmatig ruwvoer, luzerne en voederbieten, telen  2021 Boerenverstand

Toevoegmiddelen aan drijfmest

Magnesiumchloride toevoegen aan drijfmest

Achtergrondinformatie

Websites
www.integraalaanpakken.nl
www.bemestopznbest.nl
www.deboeraanhetroer.nl

Documenten
Jan Dijkstra (WUR): ‘15% eiwit moet. En het kán!’ – Boerderij 3 oktober 2022
LAAGHANGEND FRUIT Circulair bemest gras voeren met precisie sturen op ureumgehalte 30 nov 2022 w de Hoop
Kas veroorzaakt nitraatuitspoeling, drijfmest niet  Onderzoeksresultaten Herman de Boer WUR nov 2022