RenureFertigation.nl

Deze website zonder opsmuk geeft informatie over de toediening van renuremeststoffen in druppelirrigatie, ondergronds en bovengronds. Daarmee worden telers in staat gesteld de de juiste meststoffen(circulair) toe te dienen op de juiste plaats (in de wortelzone), op het juiste moment (als het gewas erom vraagt ) in de juiste dosering (in aanvulling op hetgeen de bodem levert om te komen tot de beoogde opname): de ultieme vorm van circulaire precisiebemesting.

Deze website is een initiatief van NCOK in samenwerking met Rivulis

De eigenaar van deze site, stichting NCOK, aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor gebruik van de inhoud van deze site op welke wijze dan ook .

Het doel van de samenwerking is de bevordering van de adoptie van deze innovatieve methode van kringloopprecisiebemesting.

 

Demonstraties 2022

In 2022  zijn demonstratievelden in  mais aangelegd in  Someren, waarover wordt gerapporteeerd in het seminar gehouden tijdens de Agrarische Dagen Someren van 17 sept 2022  Seminar ADS 17 sept 22 Emissiereductie en Kunstmestvervanging

Het project is ook genomineerd voor de innnovatieprijs
van de Agrarische Dagen Someren 2022

Video’s  en  documenten

 

Fertigatie met Mineralenconcentraat in mais sept 2022  Someren
Duurzaam kweken van heesters met koeienurine  Boskoop 2022
Druppelirrigatie in mais in Mexico Taal : Engels