RenureFertigation.nl

Deze website zonder opsmuk geeft informatie over de toediening van renuremeststoffen in druppelirrigatie, ondergronds en bovengronds. Daarmee worden telers in staat gesteld de de juiste meststoffen(circulair) toe te dienen op de juiste plaats (in de wortelzone), op het juiste moment (als het gewas erom vraagt ) in de juiste dosering (in aanvulling op hetgeen de bodem levert om te komen tot de beoogde opname).

Deze website is een initiatief van Landbouwcommunicatie BV  in  samenwerking met Rivilus 

Het doel van de samenwerking is de bevordering van de adoptie van deze innovatieve methode van kringloopprecisiebemesting. Daartoe zal in 2022 en daarna een aantal demonstratievelden worden aangelegd,bij voorkeur in samenwerking met andere partijen die zich inspannen voor een emissieloze landbouw, zoals bij voorbeeld in het kader van POP3 projecten zoals Brabant Bemest Beter en Precisiebemesting met circulaire meststoffen Zuid-Holand

Video’s  en  documenten

Druppelirrigatie in mais in Mexico Taal : Engels