Lely lanceert de Lely Sphere voor het reduceren van de stikstofuitstoot in de stal en voor de productie van RENURE meststoffen op het eigen bedrijf.

Op weg naar nul emissie door precisie, het moet het kan !. Lely demonstreert het met het innovatieve syteem voor het scheiden van mest in de rundveestal in deze video https://www.lely.com/sphere/. De afgevangen ammoniak en de urine zijn uitstekend geschikt voor precisiebemesting als renure-meststoffen, zie renure .nl wwww.renure.nl.

Dag van de Kringlooplandbouw 20 juni virtueel

Als gevolg van de coronamaatregelen gaan de geplande lezingen, infomarkt en demonstraties op de Dag van de Kringlooplandbouw op 20 juni niet door.. Wel zullen de bedrijven die produkten of diensten leveren die behoren bij toepassing van de Beste Landbouwkundige Praktijken voor Kringlooplandbouw zich op de website presenteren met hun aanbod. .

Tweede TELEDEMO gepubliceerd

Deze videoreportage van een demonstratie  gehouden op 27 april 2020 te Wassenaar is geproduceerd in het kader van het POP3- project www.precisiebemestingzuidholland.nl  getiteld : Precisiebemesting : veel vliegen in één klap nu te zien op https://www.youtube.com/watch?v=lJQQ9nTZUMg Doel en opzet teledemo’s Met de teledemo’s beogen we  in maximaal 3 minuten de essentie van een fysieke demonstratiebijeenkomst … Read more Tweede TELEDEMO gepubliceerd

Groen licht kunstmestvervangers stap dichterbij – boerderij.nl

Er lijkt in Brussel goedkeuring te komen voor het gebruik van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger. Uit een brede studie van het Europese Joint Research Centre (JRC) naar de risico’s van het gebruik van verwerkte dierlijke mest als kunstmestvervanger blijkt dat er geen onaanvaardbare milieueffecten of risico’s voor de volksgezondheid zijn bij het gebruik van mineralenconcentraat als … Read more Groen licht kunstmestvervangers stap dichterbij – boerderij.nl