precisiebemestingzuidholland.nl

Dit is de site van het eind 2020 afgesloten POP3 -project demoproject Precisiebemesting in de open teelten van Zuid-Holland, dat gelopen heeft van 2017 t/m 2020.Voor projectplan klik  hier  : Projectplan Precisiebemesting in de open teelten definitieve versie 5 12 2017
Het project is in die periode uitgevoerd door het Kennis Center voor Groene Groei , in samenwerking met onder andere de stichting NCOK, Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisiebemesting. Het project heeft  veel documenten en video’s opgeleverd, die allemaal te vinden zijn op deze site onder  het hoofdstuk documenten en video’s

Het project heeft inmiddels een logisch vervolg gekregen in het kader van dezelfde POP3 regeling voor Zuid-Holland. Het vervolgproject heet:Precisiebemesting met circulaire meststoffen : kunstmestloosZuid-Holland ( zie  voor de projectbeschrijving: Kunstmestloos Zuid-Holland 28 nov 2017 ) en bouwt voort op de snelle adoptie van de precisiebemesting in Zud-Holland, een ongelooflijk belangrijk resultaat van het nu afgesloten project en dus het benutten waard . Met het vervolgproject houden we de vaart in de ontwikkeling van een levensvatbare landbouw zonder emissies, die gebruik maakt van circulaire of hernieuwbare grond- en hulpstoffen.

Mede door het demoproject Precisiebemesting in de open teelten van Zuid-Holland, is er,een infrastructuur ontstaan voor het toepassen van circulaire precisiemeststoffen. Deze zijn inmiddels in ruime mate voorhanden. Het is een maatschappelijk en boerenbelang daar nu gebruik van te maken.Het kan, het moet, de wereld kijkt naar ons.

Klik dus snel door naar de site van het vervolgproject : www.kunstmestlooszuidholland.nl.