precisiebemestingzuidholland.nl

NIEUWS    Het project is aanwezig met een stand en een demonstratie tijdens de virtuele Aardappeldemodag op 19 augustus aanstaande. Zie

Dit is de site van het POP3 -project Precisiebemesting met circulaire meststoffen : Zuid-Holland kunstmestloos, het vervolg op het POP3 demoproject Precisiebemesting in de open teelten van Zuid-Holland, dat gelopen heeft van 2017 t/m 2020.

Kennis Center voor Groene Groei voert uit, in samenwerking met onder andere de stichting NCOK, Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Kringloopprecisielandbouw.

Deze site wordt vernieuwd.