renure.nl

Deze site is een initiatief van Stichting NCOK. De informatie wordt verstrekt met uitsluiting van elk recht op aansprakelijkheid.

Deze site beoogt aangaande Renure: ” 3 E aanpak ” :

1 Eenheid in de voorlichting. 2 Eenvoud in het overheidsbeleid.3 Eendracht tussen sectoren bij verdeling lasten en baten.

Nieuws

19 april 24 Publikatie Concept Renurerichtlijn 19 april 2024 met Annex bij concept  Renurerichtlijn 19 april 2024
 Het gaat om een strategische beslissing , zie pt 4 van de preambule, luidend:27 mrt 24 Tweede Kamer dringt aan op voorbereiding komst Renure in 2 moties
Motie van de leden Pierik en Flach over mogelijkheden onderzoeken om RENURE toe te passen in de Nederlandse veehouderij en eventuele belemmeringen hiervoor wegnemen
Motie van het lid Van Campen over anticiperend op toestemming van de Europese Commissie voor RENURE alvast starten met het opstellen van een landelijk gebruiksvoorschrift

28 mrt 24 Boerderij ‘Nederlandse markt stikstofkunstmeststoffen wordt verdringingsmarkt’

Voorlichtingsbijeenkomsten

   
31 mei 24 Overloon Voorlichtingsbijeenkomst  bij Fam Alders , producent van Mineralenconcentraat en luchtwasserstikstof , ism Agrivaknet  : “Renure : productie en gebruik” speciaal voor  erfbetreders en beleidsmakers      Aanmelden:  klik hier
7-8 sept  24 Someren  Agrarische Dagen Someren   in voorbereiding :
1) Machineshow voor telers  “Precisiebemesters voor Renure ” 2) Demoveld Fertigatie met Renure
3) Seminar voor erfbetreders en beleidsmakers ” Praktische informatie over Renure voor aan de keukentafel”
23 oktober 2024 Seminar tijdens RMV te Hardenberg over Renure in voorbereiding
22 nov 24 Wageningen in voorbereiding Dag van de Precisiebemesting 2024 “Renure in de regeneratieve landbouw”
27 november 2024 Seminar tijdens RMV Gorinchem over Renure in voorbereiding

Instructievideo´s

Zo maak je van drijfmest Renure-precisiemeststoffen:productie mineralenconcentraat mrt 2024
Profijt van 4-J Precisiebemesting met Biobased Fertilizers, zoals RENURE, in de akkerbouw 2024
Profijt van 4-J Precisiebemesting met Biobased Fertilizers, zoals RENURE, in de weidebouw 2024
Renure NK  voor de bijbemesting in de aardappelteelt  Kuunders demonstreert Someren 2021

Factsheets

Leveranciers mineralenconcentraat  ontleend aan RVO Site rvo.nl/onderwerpen/mest/mineralenconcentraat
Criteria voor RENURE voorstel JRC uit document JRC EU commission121636 Safemanure 2020
INFO_SHEET_PRODUCT Mineral_concentrate  VLAKO_NL  Nutriman EU project 2021
RENURE_Infosheet toekomstige gebruikers Belgie 2023 Operationele Groep 2024
Factsheet van het NMI project -Maximalisering van gebruik reststoffen: ASL_ 2022
Factsheet_Renure ForFarmers 2022_
RENURE (kunstmestvervangers) resultaten Europees SAFEMANURE-onderzoek Nieuwsbrief NCM 2021

Documenten

Groen licht voor RENURE  PPT NCM 7 mei 2024
Reactie op de EU Consultatie Renure-richtlijn opgesteld door NCOK versie 22 april 2024
Concept Renurerichtlijn  met Annex bij Renurerichtlijn 19 april 2024
EU Commissie Bericht over hoge kunstmestprijzen en voedselzekerheid 2022
Precisiebemesting met RENURE, de innovaties: Inline blenden,fertigatie,bemestingsrobot HB NCOK 16 feb 2024
Trends in de N-meststoffenmarkt ten gunste van RENURE  HB NCOK16 feb 2024 

Webinars

VIDEO Webinar Renure en integraal management met ASB POP3 Circulaire Precisiebemesting ZH 26 april 2024
Webinar Renure, sluitstuk emissieloze veehouderij, startpunt precisiebemesting 16 feb 2024

Artikelen in de vakpers

Renure-machines krap leverbaar – Boerderij 28 april 2024
Rekenen aan renure toont risico op hoge kosten – Melkvee100plus 25 april 2024
Europese Commissie keurt Renure wetsvoorstel Huitema goed Nieuwe Oogst 19 april 2024
‘Nederlandse markt voor stikstofkunstmeststoffen wordt verdringingsmarkt’ – Boerderij 28 mrt 2024
Richard van den Heuvel ‘s productie van Mineralenconcentraat beschreven – Boerderij 17 maart 2024
RENURE wetgeving door EU commissie en Adema aangekondigd Boerderij 21 maart 2024
Vlako en precisiebemesting  Boerderij 31 mei 2022