precisiebemestingscooperatie.nl

Welkom op deze site van Precisiebemestingscooperatie Rijnland te Wassenaar

Nieuws

24 mei 22 Demonstratie KUNSTMESTVERVANGING door Circulaire Precisiebemesting Wassenaar
Aanmelden :  e mail naar blc@precisiebemester.nl

FACTSHEETS DAW:
FACTSHEET 12 van het DAW : Gebruik minder uitspoelingsgevoelige N meststoffen
FACTSHEET 24 van het DAW Verdun drijfmest bij het uitrijden
FACTSHEETS POP3 PRECISIEBEMESTING
FACTSHEET POP3 Mineralenconcentraat als precisiemeststof sept 2021.
FACTSHEET POP3 Precisiebemesting Wat is dat nu precies sept 2021
FACT SHEET POP3 Precisiebemesting Precisiebemester Rijnland 20 sept 2021

Oudere berichten

19 april 202219 april 22 Demonstratie Circulaire Precisiebemesting Wassenaar
Artikel in Boerderij nav Demodag Circulaire Precisiebemesting : Melkveehouder Bos gebruikt spuiloog 15 april 2022
21 september 2021: OPEN DAG van Precisiebemestingscooperatie Rijnland
VIDEO -verslag van het WEBINAR op de Open Dag van 21 september 2021 van de Precisiebemestingscooperatie Rijnland
PPT 2 Voorbeelden van laaghangend fruit naar emissieloze landbouw met verdienmodel Wim de Hoop webinar 21 9 2021
PPT 3 Blauwdruk van de Afrekenbare StoffenBalans  en voorbeelden van meetgegegevens  Herre Bartlema  21 9 2021
PPT 5 Presentatie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer op 21 september 2021 Wassenaar Dag Precisiebemestingscoop
PPT 6 Toelichting op het Proefveld Uitvoering  enkele “Bootlijst”- maatregelen 21 september 2021

Chats webinar 21 sept 2021 webinar Open dag Coop Rijnland

Proefveldschema en middagprogramma 21 september 21 hand out

21 maart 2021 :  Precisiebemester Rijnland officieel in gebruik gesteld , zie video van  deze bijeenkomst
Roelof Bisschop  Lid Tweede Kamer SGP, indiener van de aangenomen motie over een LANDBOUWAKKOORD opende de bijeenkomst via een verbinding op afstand.
Aandacht van de politici ! Op 16 april 2021 heeft  hij vervolgens een langdurig bezoek gebracht aan de cooperatie  om zich goed en volledig te laten informeren  over de jongste technische en sociale innovaties
op weg naar een emissieloze landbouw.

Video’s en documenten

Video Officiele ingebruikname van de precisiebemester “Rijnland” , werking en achtergrond ,op 31 maart 2021
Video Urinebrandplekken en mestflatten niet meebemesten,  Wassenaar prototype in werking aug  2020
Video De Eerste Nederlandse Precisiebemestingscooperatie “Rijnland” presenteert zich

Waarom is deze cooperatie opgericht ?

Een korrelstrooier is een relatief goedkoop werktuig, dat op vrijwel elk bedrijf aanwezig is.Het is echter geen precisiebemester, ook niet als deze is voorzien van weegcellen,GPS en kantstrooivoorzieningen,want scherp begrensd plaatsen van plantenvoeding in de wortelzone kan er niet mee.  Wie over wil stappen op kringloopprecisiebemesting zal graag over een betaalbare precisiebemester voor vloeibare meststoffen beschikken.Die zijn er, maar voor veehouders, duur in vergelijking met de gangbare korrelsstooiers. Dan is aanschaf van een precisiebemester in coöperatief verband een optie.

In Wassenaar is zo’n coöperatie opgericht. per 1 jan 2020. Een voorbeeld dat navolging verdient.NCOK spant zich daarvoor in en staat u graag met raad en daad terzijde, als u ook van plan bent een precisiebemestingscoöperatie op te richten.

Precisiebemestingscoöperatie Rijnland                    
Deze website geeft informatie over de Eerste Nederlandse Precisiebemestingscoöperatie, gevestigd te Wassenaar, opgericht 1 jan 2020.
Secretariaat : A.A.N.T. den Hollander Ammonslaantje 40 2241 BR WASSENAAR

Bestuur

Voorzitter: Rinus Bos m.bos.jr@kpnplanet.nl 0625083451
V.O.F. M.J. Bos Wassenaar Rijksstraatweg 269 2245AB WASSENAAR

Secretaris : Arnold den Hollander hollanderwassenaar@gmail.com 0625200154
A.A.N.T. den Hollander Ammonslaantje 40 2241 BR WASSENAAR

Penningmeester: Peter Bogaards  veehouderijderaaphorst@gmail.com  651062637
Bogaards Raaphorstlaan 18 2245 BG WASSENAAR

Adviseur: Herre Bartlema blc@precisiebemester.nl  0651596092

Doelstellingen

1 aankoop en exploitatie van één of meer lichtgewicht precisiebemesters
2 aankoop, opslag en distributie van circulaire meststoffen ten behoeve van de leden
3 fungeren als voorbeeld- en experimenteerorganisatie voor kringlooplandbouw

Werkplan 2021

1 Beproeven van de aanschafte precisiebemester Rijnland geproduceerd door  Wibe van Vliet
2 aanleg demonstratievelden Mineralenconcentraat  tbv  Open Dag 21 september
3 organisatie van voorlichtingsbijeenkomst en webinar 21 september  i.s.m. DAW, & POP3  Precisiebemesting met circulaire meststoffen Zd-Holland