precisiebemestingscooperatie.nl

Deze site  geeft informatie over structuur, doelstelling, werkplan en activiteiten
van Precisiebemestingscoöperatie Rijnland te Wassenaar opgericht 1jan 2020.

Nieuws

Demonstratie en informatiebijeenkomst 20 september 2022 Wassenaar
Aanmelden :  e mail naar blc@precisiebemester.nl

Video’s en documenten

VIDEO’S

Video Vakblad Boerderij over “alternatieven voor dure kunstmest” 24 mei 2022 te Wassenaar
Video Inline blenden van drijfmest+water+spuiloog door Loonwerker vd Post 24 mei 2022 Wassenaar
Video Officiele ingebruikname van de precisiebemester “Rijnland” , werking en achtergrond ,op 31 maart 2021
Video Urinebrandplekken en mestflatten niet meebemesten,  Wassenaar prototype in werking aug  2020
Video De Eerste Nederlandse Precisiebemestingscooperatie “Rijnland” presenteert zich

FACTSHEETS DAW:
FACTSHEET 12 van het DAW : Gebruik minder uitspoelingsgevoelige N meststoffen
FACTSHEET 24 van het DAW Verdun drijfmest bij het uitrijden

FACTSHEETS
POP3 PRECISIEBEMESTING

FACTSHEET POP3 Mineralenconcentraat als precisiemeststof sept 2021.
FACTSHEET POP3 Precisiebemesting, wat is dat nu precies sept 2021.
FACT SHEET POP3 De precisiebemester  Rijnland 20 sept 2021

Waarom is deze cooperatie opgericht ?

Een korrelstrooier is een relatief goedkoop werktuig, dat op vrijwel elk bedrijf aanwezig is. Het is echter geen precisiebemester, ook niet als deze is voorzien van weegcellen,GPS en kantstrooivoorzieningen, want scherp begrensd plaatsen van plantenvoeding in de wortelzone kan er niet mee.  Wie over wil stappen op kringloopprecisiebemesting zal graag over een betaalbare precisiebemester voor vloeibare meststoffen beschikken. Die zijn er, maar voor veehouders, duur in vergelijking met de gangbare korrelsstooiers. Dan is aanschaf van een precisiebemester in coöperatief verband een optie.

In Wassenaar is daarvoor een coöperatie opgericht. per 1 jan 2020. De cooperatie kent drie leden, die tevens het bestuur formeren. Een voorbeeld dat navolging verdient. NCOK spant zich daarvoor in en staat u graag met raad en daad terzijde, als u ook van plan bent een precisiebemestingscoöperatie op te richten.
 
In juni 2020 heeft de cooperatie subsidie ontvangen van het  , alle informatie daarover is te vinden op https://www.smartfertilization.org/circulair-ketenproject-rijnland-nl/


Precisiebemestingscoöperatie Rijnland                    
De Eerste Nederlandse Precisiebemestingscoöperatie is gevestigd te Wassenaar en opgericht 1 jan 2020.
KvK: 76842207   BTW nr: NL850804859B01
Secretariaat : A.A.N.T. den Hollander Ammonslaantje 40 2241 BR WASSENAAR

Bestuur

Voorzitter: Rinus Bos m.bos.jr@kpnplanet.nl 0625083451
V.O.F. M.J. Bos Wassenaar Rijksstraatweg 269 2245AB WASSENAAR

Secretaris : Arnold den Hollander hollanderwassenaar@gmail.com 0625200154
A.A.N.T. den Hollander Ammonslaantje 40 2241 BR WASSENAAR

Penningmeester: Peter Bogaards  veehouderijraaphorst@gmail.com  0651062637
 P.Bogaards Raaphorstlaan 18 2245 BG WASSENAAR

Adviseur: Herre Bartlema blc@precisiebemester.nl  0651596092

Doelstellingen en werkplan 2022

1 Aankoop en exploitatie van één of meer lichtgewicht precisiebemesters
2 Aankoop, opslag en distributie van circulaire precisiemeststoffen ten behoeve van de leden
3 Fungeren als voorbeeld- en experimenteerorganisatie voor emissieloze kringloopprecisielandbouw

                                                                            Werkplan 2022

1 Verder beproeven en demonstreren van de in 2021 aanschafte precisiebemester Rijnland geproduceerd door Wibe van Vliet
2 “Sourcen” in Noord-Brabant in samenwerking met POV en toedienen van Kunstmestvervangers in samenwerking met Loonbedrijf vd Post door middel van Inline Blending en toediening met sleepslangenbemester type Schouten
3 Aanleg demonstratievelden Kunstmestvervangers (Mineralenconcentraat en spuiloog ) voor voorlichtingsbijeenkomsten in voorjaar en najaar 2022
4 Produceren van instructievideo’s hierover
5 Organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten en webinar 20 september 2022 i.s.m. DAW, & POP3  Precisiebemesting met circulaire meststoffen Zd-Holland

 

Oudere berichten

24 mei 2022 Demonstratie KUNSTMESTVERVANGING door Circulaire Precisiebemesting Wassenaar
19 april 202219 april 22 Demonstratie Circulaire Precisiebemesting Wassenaar
Artikel in Boerderij nav Demodag Circulaire Precisiebemesting : Melkveehouder Bos gebruikt spuiloog 15 april 2022
21 september 2021: OPEN DAG van Precisiebemestingscooperatie Rijnland
VIDEO -verslag van het WEBINAR op de Open Dag van 21 september 2021 van de Precisiebemestingscooperatie Rijnland
PPT 2 Voorbeelden van laaghangend fruit naar emissieloze landbouw met verdienmodel Wim de Hoop webinar 21 9 2021
PPT 3 Blauwdruk van de Afrekenbare StoffenBalans  en voorbeelden van meetgegegevens  Herre Bartlema  21 9 2021
PPT 5 Presentatie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer op 21 september 2021 Wassenaar Dag Precisiebemestingscoop
PPT 6 Toelichting op het Proefveld Uitvoering  enkele “Bootlijst”- maatregelen 21 september 2021

Chats webinar 21 sept 2021 webinar Open dag Coop Rijnland

Proefveldschema en middagprogramma 21 september 21 hand out

21 maart 2021 :  Precisiebemester Rijnland officieel in gebruik gesteld , zie video van  deze bijeenkomst
Roelof Bisschop  Lid Tweede Kamer SGP, indiener van de aangenomen motie over een LANDBOUWAKKOORD opende de bijeenkomst via een verbinding op afstand.
Aandacht van de politici ! Op 16 april 2021 heeft  hij vervolgens een langdurig bezoek gebracht aan de cooperatie  om zich goed en volledig te laten informeren  over de jongste technische en sociale innovaties
op weg naar een emissieloze landbouw.