precisiebemestingscooperatie.nl

Welkom op deze site van Precisiebemestingscooperatie Rijnland te Wassenaar

Nieuws

Op 31 maart 2021 is de Precisiebemester Rijnland officieel in gebruik gesteld , zie video van  deze bijeenkomst
Roelof Bisschop  Lid Tweede Kamer SGP, indiener van de aangenomen motie over een LANDBOUWAKKOORD opende de bijeenkomst via een verbinding op afstand.
Op 16 april 2021 heeft  hij vervolgens een langdurig bezoek gebracht aan de cooperatie  om zich goed
en volledig te laten informeren  over de jongste technische en sociale innovaties
op weg naar een emissieloze landbouw.

DE DAG VAN DE PRECISIEBEMESTINGSCOOPERATIE RIJNLAND is dit jaar gepland op 21 september 2021.
Het voorlopig programma :  Seminar in de ochtend, demonstraties in de middag
10.00-12.00 Laatste nieuws over het landbouwakkoord
                    Hoe en waarom richt men een precisiebemestingscooperatie op .
14.00-16.00 Demonstratie ” Menginstallatie Rijnland voor groene meststoffen op maat”   tbv de Precisiebemester Rijnland
                    Demonstratie “In line blending unit voor sleepslangen op maat door de loonwerker”
                    Demonstratie “Precisiebemester Rijnland”
                    Demonstratie “Zuurstoftoevoeging aan drijfmest in de stal” en resulaten daarvan: meer gras minder emissie.

 

Video’s en documenten

Video De Eerste Nederlandse Precisiebemestingscooperatie “Rijnland” presenteert zich
Video Urinebrandplekken en mestflatten niet meebemesten,  Wassenaar prototype in werking aug  2020
Video Officiele ingebruikname van de precisiebemester “Rijnland” , werking en achtergrond ,op 31 maart 2021

Waarom is deze cooperatie opgericht ?

Een korrelstrooier is een relatief goedkoop werktuig, dat op vrijwel elk bedrijf aanwezig is.Het is echter geen precisiebemester, ook niet als deze is voorzien van weegcellen,GPS en kantstrooivoorzieningen,want scherp begrensd plaatsen van plantenvoeding in de wortelzone kan er niet mee.  Wie over wil stappen op kringloopprecisiebemesting zal graag over een betaalbare precisiebemester voor vloeibare meststoffen beschikken.Die zijn er, maar voor veehouders, duur in vergelijking met de gangbare korrelsstooiers. Dan is aanschaf van een precisiebemester in coöperatief verband een optie.

In Wassenaar is zo’n coöperatie opgericht. per 1 jan 2020. Een voorbeeld dat navolging verdient.NCOK spant zich daarvoor in en staat u graag met raad en daad terzijde, als u ook van plan bent een precisiebemestingscoöperatie op te richten.

Precisiebemestingscoöperatie Rijnland                    
Deze website geeft informatie over de Eerste Nederlandse Precisiebemestingscoöperatie, gevestigd te Wassenaar, opgericht 1 jan 2020.
Secretariaat : A.A.N.T. den Hollander Ammonslaantje 40 2241 BR WASSENAAR

Bestuur

Voorzitter: Rinus Bos ‘m.bos.jr@kpnplanet.nl’ 0625083451
V.O.F. M.J. Bos Wassenaar Rijksstraatweg 269 2245AB WASSENAAR

Secretaris : Arnold den Hollander ‘hollanderwassenaar@gmail.com’ 0625200154
A.A.N.T. den Hollander Ammonslaantje 40 2241 BR WASSENAAR

Penningmeester: Peter Bogaards ‘Peterbogaards@tele2.nl’ 651062637
Bogaards Raaphorstlaan 18 2245 BG WASSENAAR

Adviseur: Herre Bartlema blc@precisiebemester.nl  0651596092

 

 

Doelstellingen

1 aankoop en exploitatie van één of meer lichtgewicht precisiebemesters
2 aankoop, opslag en distributie van circulaire meststoffen ten behoeve van de leden
3 fungeren als voorbeeld- en experimenteerorganisatie voor kringlooplandbouw
4 bijdragen aan de ontwikkeling van kritische prestatie-indicatoren voor kringlooplandbouw
ten behoeve van een effectief, efficiënt en betaalbaar certificeringssysteem kringlooplandbouw
5 verrichten van metingen in bodem , water en lucht ten behoeve van beleid, wetenschap en praktijk

Werkplan 2020

1 aanschaf precisiebemester “Wibe van Vliet”
2 aanleg demonstratieveld  vroege NH4-N  en zomer NH4-NK i.s.m. Hogeschool In Holland
3 organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten in april, juni en september  i.s.m. DAW, POP3 Z-Holland
4 aanleg meetpunten indien mogelijk MP1: NO3 en P  in oppervlakte- en grondwater, MP2: ammoniakemissie,
MP3 : bodemleven MP4 : bodemcompactie MP5 : Erfafspoeling  MP6 : biodiversiteit