dagvandekringlooplandbouw.nl

BESTE LANDBOUWKUNDIGE PRAKTIJKEN VOOR KRINGLOOPLANDBOUW

Maandag 21 juni 2021 vindt te Dronten de Dag van de Kringlooplandbouw plaats.
Tot die dag presenteren we hier de te verwachten pitches over goederen en diensten voor deze BLP’s.

We openen de serie met twee presentaties, die u hieronder vindt , dus doorscrollen !

De eerste komt van het voevoedingsadviesbureau Nijhof over voeren met precisie.
De tweede van melkveebedrijf Ulen uit Asten over ” Water als element in de kringlooplandbouw”.
Het bedrijf heeft fors geinvesteerd in sub-irrigatie van hun kavels, zie boer zoekt water.
De bodem staat daarbij centraal voor maximale produktie van eiwit van eigen bodem.

VOORAF: DIT IS ONZE VAN DEFINITIE KRINGLOOPLANDBOUW

Kringlooplandbouw maakt uitsluitend gebruik van grond- en hulpstoffen verkregen uit recycling of uit hernieuwbare bronnen, aangewend met precisie zonder negatieve externe effecten per saldo.

VOORAF: DIT ZJN ONZE BESTE LANDBOUWKUNDIGE PRAKTIJKEN VOOR KRINGLOOPLANDBOUW

1 Behandeling van de bodem met precisie, bv door voorkomen verdichting en zorg voor aanvoer organische stof.
2 Bemest met precisie in de wortelzone, met kringloopmeststoffen, in de juiste dosering en op het juiste moment.
3 Voer met precisie met voer van eigen land of uit de kringloop, op het juiste moment in de juiste dosering.
4 Alle overige maatregelen, zoals gebruik van moderne diepwortelende rassen, moderne voederwinnings techniek.

VOORAF : DIT ZIJN ONZE KRITISCHE PRESTATIE-INDICATOREN VAN KRINGLOOPLANDBOUW

1 Verbruik van conventionele kunstmeststoffen, tot 0 gereduceerd in 2030 volgens de visienota LNV.
2 Verbruik van krachtvoer, aangevoerd van buiten de EU.
3 De stikstofemissies door de landbouw.
4 Het nitraat- en fosfaatgehalte van grond- en oppervlakte water.
5 Overige indicatoren.

HIER VOLGT PRESENTATIE  1 :

 

HIER VOLGT PRESENTATIE  2 :

Voor downloaden van de hele presentatie , klik hier  :Water als element in kringlooplandbouw_sub-irrigatie als voorbeeld 20 6 2020

VERWACHTE PRESENTATIE 3 :  KOSTEN BATEN van PRECISIEBEMESTING GRASLAND met KRINGLOOPMESTSTOFFEN