deboeraanhetroer.nl

Deze site verschaft informatie over de beste landbouwkundige praktijken voor een landbouw zonder emissies aan .
ondernemers in open teelten,incl. weidebouw, die streven naar een Afrekenbare StoffenBalans met gunstig saldo.
                                                Zo blijven zij zelf aan het roer! Zie ook: emissiewijzer.nl

NB :NCOK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de eventuele adviezen op deze website.

Webinars met concrete voorlichting in 2021

Aanmelden : met een email naar: blc@precisiebemester.nl Erfbetreders worden met klem uitgenodigd !
Neem deel of bekijk de video’s en de presentaties hier. De  site is bedoeld om te dienen als kennisbron.
Gepland in   NOVEMBER :
24 november 2021: Dag van de Precisiebemesting ism Easy Fairs te Gorinchem :
Gestreamd SEMINAR “Slim en rendabel naar een emissieloze landbouw” Aanmelden  mail naar blc@precisiebemesting.nl

Programma onder meer :
Afrekenbare StoffenBalans,het beste7e Actieplan Nitraatrichtlijn 7e actieplan in 7 punten Nitraatrichtlijn okt 21
Kunstmestvervangen, zo doe je dat FACTSHEET Kunstmestvervangen zo doe je dat 25 11 2021
INNOVATIES die er toe doen :
Technische Innovaties tbv de emissiereductie  De Lely Sphere, de Cow Toilet, Sleepslangbemesten op maat, Precisiebemester
Sociale innovaties tbv de emissiereductie: De precisiebemestingscooperatie, de Probeer&Leerservice,Webinarserie
Beleidsinnovaties tbv de emissiereductie : van middelvoorschriften naar doelvoorschriften met de ASB

Video’s en PPT’s van de gehouden webinars ’20 en ’21

8 oktober 2021  VIDEO Webinar over de WIKI Ëmissiewijzer.nl op Groen KennisNet
8 oktober 2021 VIDEO Webinar on the Accountabe Material Balance English
21 september 2021 VIDEO WEBINAR Open Dag Rijnland over Precisiebemesting en Afrekenbare StoffenBalans
Op de wesite www.precisiebemestingscooperatie vindt u alle presentaties , chats en documentatie  zoals factsheets
21 juni 2021 VIDEO Slim&Rendabel naar een emissieloze landbouw. Dag van de Kringlooplandbouw
Op de website www.dagvandekringlooplandbouw.nl vindt u alle presentaties, chats en documentatie
11 juni 2021 VIDEO Webinar Rationeel vers gras en hooi voeren. Emissiereductie met een verdienmodel

28 mei 2021 VIDEO Webinar Het landbouwakkoord nabij: emmissiereductie,biodiversiteit,verdiensten geregeld
PPT 5 Innovaties van Lely ivm emissiereductie Rik Janssen Lely Webinar 28 mei 2021
PPT 3 De ASB in beeld en in het nieuws H.Bartlema Webinar 28 mei 2021

23 april 2021 VIDEO Webinar Emissiereductie en biodiveristeitsherstel: mogelijk en afrekenbaar
PECHA KUCHA
Alle innovaties op een rij in 20 sheets Wim de Hoop 23 april 2021

26 maart 2021 VIDEO Webinar Contouren van een landbouwakkoord
Chats van webinar Contouren landbouwakkoord 26 mrt 2021
AKTIEPLAN op weg naar een LANDBOUWAKKOORD 26 MRT 2021

Innovaties, Afrekenbare StoffenBalans en Verdienmodellen 26 mrt 2021 Wim de Hoop

19 maart 2021 VIDEO Webinar Alternatieven voor drempels in de ruggenteelt
Programma  PDF Webinar 19 maart 2021 Alternatieven voor drempels in de ruggenteelt

12 maart 2021 VIDEO  Webinar Emissiereductie inde stal en daarbuiten
Programma  PDF Webinar 12 maart 2021 Emissiereductie in de stal en daarbuiten
Chats Webinar 12 maart 2021
Openingswoord Webinar 12 maart 2021 Betere stal, betere mest, betere oogst Jan Roefs  NCM
Het onderzoek op Dairy Campus aangaande emissiereductie Webinar 12 maart 2021 Paul Galama WUR
Mestscheiding aan de bron Webinar 12 maart 2021 F v Poppel

Op weg naar 50 % emissiereductie in 2030 Webinar12 mrt 2021 H Bartlema NCOK

Plantenvoeding uit nieuwe stalsystemen ideaal voor precisiebemesting webinar 12 3 2021 H Bartlema NCOK

 5 maart 2021 VIDEO Webinar Op weg naar een kunstmestloze landbouw

26 feb 2021 VIDEO Webinar  Afrekenbare StoffenBalans

19 februari 2021 VIDEO Webinar over nitraatresidumetingen

12 februari 2021 VIDEO Webinar Fertigatie met kunstmestvervangers

5 februari 2021 VIDEO  Webinar Bemesting in de rij , iedereen blij

29 januari 2021 VIDEO Webinar Sleepslangbemesting op maat

22 januari 2021 VIDEO Webinar Mineralenconcentraat en stikstof uit luchtwassers: gamechangers

15 januari 2021 VIDEO Webinar Diepwortelend gras komt de emissieloze landbouw van pas.

8 januari 2021 VIDEO Webinar Precisiebemesting: het winnende paard

11 dec 2020 VIDEO WEBINAR Webinar de merites van ammoniumstikstof  en PPT’s :
Samen werken aan de wateropgave Hedwig Boerrigter DAW 11 dec 2021
Ammoniumstikstof nu in de officiele adviezen NCOK 11 12 2020
De infrastructuur is er: machines en meststoffen NCOK 11 12 2020
Ammoniumstikstof voor lagere bemestings en voerkosten NCOK 11 12 2020
De CO2 -voetafdruk van N-meststoffen NCOK 11 12 2020
Meer en beter eiwit met ammoniumstikstof W de Hoop KCGG 11 dec 2020
De merites van NH4 en Agrivaknet Noud Janssen 11 december 2020

Video’s Dag van de Precisiebemesting 2020

Precisiebemesting, hoeksteen van de Afrekenbare StoffenBalans

Achtergrond, nut en noodzaak van de Afrekenbare StoffenBalans Rudy Rabbinge 27 nov 2020
Ate Ludwig over ureum als beste geconcentreerde stikstofmeststof voor bodem en gewas  27 nov 2020
LelySphere levert de data voor de Afrekenbare StoffenBalans 27 nov 2020
Crop Solutions over startermeststoffen voor de mais 27 nov 2020
Fertigatie beste landbouwkundige praktijk voor de ASB V Iperen 27  nov 2020
Naar nul emissie door precisie met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 27 nov 2020
Van der Stelt collecteert, gradeert  en distribueert circulaire meststoffen 27 nov 2020