deboeraanhetroer.nl

  Een initiatief van de samenwerkende POP3- demoprojecten op het gebied van bodem en bemesting

Deze site bevordert  de beste landbouwkundige praktijken voor een landbouw zonder emissies.
Doelgroep: Agrarisch ondernemers, hun erfbetreders  en overige stakeholders.
Waarom: Managementsmaatregelen en innovaties worden beloond. De Afrekenbare StoffenBalans komt eraan. De boer aan het roer!
NB:NCOK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de eventuele adviezen op deze website.

Webinars + demo’s met concrete voorlichting

NIEUWS :  Video van webinar 31 mei nu beschikbaar , zie hieronder

31 mei 2024 VIDEO Webinar Afrekenbare StoffenBalans Inhoud en route naar invoering

Agenda 2024

 

23 oktober 2024  Woensdag Seminar Smart Fertilization met RENURE  tijdens RMV  Hardenberg

22 november 2024  Integraal nutrienten management, theorie en praktijk.Uiteraard staan RENURE en de AFREKENBARE STOFFENBALANS daarbij in de schijnwerpers.  KLIK HIER voor programma Dag van de Precisiebemesting 2024  

 27 november 2024 Woensdag Seminar Smart Fertilization met RENURE  tijdens RMV Gorinchem 


     

Video’s en PPT’s van webinars ’24  en daarvoor

31 mei 2024 VIDEO Webinar Afrekenbare StoffenBalans Inhoud en route naar invoering
PPT 1 Aanleiding, doel en opzet Webinar 31 mei 2024
PPT 2 Actualiteiten Webinar 31 MEI 2024
PPT 3 De ASB in 1 oogopslag als voorlichtingsinstrument Herre Bartlema NCOK 31 mei 2024 Webinar ASB Inhoud en route
PPT 5 Routekaart naar ASB De boer aan het roer Webinar 31 MEI 2024 Overloon

26 april 2024 VIDEO Webinar Renure en integraal management met ASB POP3 Circulaire Precisiebemesting ZH
TOEGIFT VIDEO over de precisiebemestingscooperatie Rijnland en nav de aangeschafte precisiebemester 2022
PPT 1 Actualiteiten besproken in Webinar 26 april 2024

20 mrt 2024 VIDEO Webinar Renure: Effecten op bodem en groei; productie en gebruik
PPT 1 Actualiteiten Webinar 20 mrt 2024
PPT 4 RENURE effecten op ha opbrengst en ASB Herre Bartlema 20 mrt 2024

16 feb  2024 VIDEO  Webinar over Circulaire Precisiebemesting, Renure en Gazoo
PPT 1 Doel Webinar 16 feb 2024
PPT 2 Wim de Hoop Aarlanderveen 16 febr 2024
PPT 3 Bodem en bemesting Wilco van Cooten 16 febr 2024
PPT 4 Trends in de N- markt ten gunste van RENURE Herre Bartlema 16 feb 2024
PPT 5 Slootsmid Mesttechniek Mark Ros 16-02-2024
PPT 6 4J- PRECISIEBEMESTING met RENURE: DE ONTWIKKELINGEN In techniek 16 feb 24 Herre Bartlema

23 jan 2024 PPO Vredepeel  Seminar Bodem- en Bemestingsstrategie bij verlaagde gebruiksnormen
PPT 1 Opbrengstbehoud bij verlaagd N- verbruik is mogelijk 23 jan 2024 Vredepeel Herre Bartlema
PPT 2 Urean met ammoniumthiosulfaat in tarwe  23 jan 2024 Vredepeel Herman Eijkelboom Tessenderlo
PPT 3 De Afrekenbare StoffenBalans voor tarwe in de proef van Tessenderlo 23 jan 2024

19 december 2023 VIDEO Webinar Verlaging gebruiksnormen met behoud van hectare-opbrengsten
PPT 1 Doel Webinar 19 dec 2023
PPT 2 Doelsturing maakt verlaging gebruiksnormen overbodig Rudy Rabbinge 19 dec 2023 Webinar
PPT 3 Bodem in Beeld Wim de Hoop 19 dec 2023 Webinar
PPT 4 Precisiebemesting Herre Bartlema 19 dec 2023 Webinar
PPT 5 Moderne voorlichting Agrivaknet Noud janssen 19 dec 2023 Webinar
PPT 6 Impact-analyse De-CO2-voetafdruk-van-N-meststoffen Herre Bartlema 19 dec 2023 Webinar
PPT7 Impact-analyse Biodiversiteitstoename bij voeren vers gras Wim de Hoop 19 dec 2023 Webinar
6 oktober 2023 VIDEO Webinar Consequenties van het “UvA- rapport” voor beleid en praktijk
PPT 1 Doel Webinar 6 okt 2023
PPT 2 Consequenties voor het beleid van het UvA rapport volgens Stichting NCOK 6 okt 23
PPT 3 Management Duurzame Melkveehouderij project Wim de Hoop Webinar 6 oktober 2023
PPT 4 Van KLW naar ASB  Irene van der Marel en Herre Bartlema
Webinar 6 okt ’23
19 september 2023 Voorlichtingsbijeenkomst Kunstmestvrije Melkveehouderij
PPT 1 Inhoud en organisatie van de voorlichting over Kunstmestvrije Melkveehouderij H Bartlema W de Hoop 19 sept 2023.

6 juli 2023 VIDEO Webinar Subsidieregeling  Laaghangend fruit van Noordelijke provincies: 
PPT 1 Doel Webinar 6 juli 2023
PPT 2 Case 1 JOZ Mestrobot Webinar ASB 6 juli 2023
PPT 4 Van KLW naar ASB 2015 2022 Melkveehouderij ! Irene van der Marel Webinar 6 juli ’23
PPT 7 Case 4 Fertigatie van uien effect op ASB 6 juli 2023 Herre Bartlema

2 juni 2023:VIDEO TrainingswebinarASB nr 1 “Van RAV-lijst&KDW&KLW naar ASB” Derk Boswijik opent
PPT 1 Doel Webinar 2 juni ’23
PPT 2 Van RAV lijst en KDW naar ASB Webinar 2 juni ’23 Herre Bartlema en Rudy Rabbinge
PPT 3 De ASB universeel dus ook voor KRW en klimaat Webinar 2 juni ’23 Herre Bartlema
PPT 4 Van KLW naar ASB Zo doe je dat ! Irene van der Marel Webinar 2 juni ’23
PPT 5 Registeren van Kritische Prestaties Josien Kapma Fram Hacks 2 juni 2023
PPT 6 Registreren van emissies in de stal Lambert Polinder Exlan Agrifirm 2 juni 2023
Alle gesprekken in de “Chatfunctie ” Webinar 2 juni 2023
24 april 2023 : Video Webinar  Emissiereductie versnellen en borgen met de ASB
5 PPT Seizoen 2025 begint nu Herre Bartlema 24 april 2023
6 PPT Rijenbemesting bij bieten Joris vd Heuvel Iperen 24 april 2023
8 PPT Precisielandbouw de toekomst Ruthger Steenbeek Countus 24 april 2023
9 PPT Van KLW naar ASB Irene vd Marel Herre Bartlema 24 april 2023
10 PPT Vergunnen met sensoren Lambert Polinder Agrifirm 24 april 2023
11 PPT Emissiereductie door precisiebemesting Harry Kager Schuttelaar 24 april 2023
27 februari 2023 VIDEO Webinar Afrekenbare StoffenBalans voor gebeidsprocessen en piekbelasters
PPT 1 Opening Webinar Noud Janssen 27 feb 2023
PPT 2 Intermezzo 27 feb 2023 Herre Bartlema
PPT 3 Nieuwkoopse aanpak Cees van der Wel 27 feb 2023
PPT 4 Van KLW naar ASB Irene vd Marel Herre Bartlema 27 feb 2023
15 feb 2023 : De markt voor Biobased Fertilizers Seminar 14.15 -15.30  Den Bosch ism Easy Fairs
PPT H BARTLEMA De markt voor Biobased Fertilizers 15 feb 2023 Den Bosch
PPT Wim de Hoop  Belang van Stoffenbalans voor varkens- en pluimveesector 15 februari 2023
10 feb 2023 : VIDEO Webinar Nitraatresiduen naar nul. Meten en belonen
VIDEO Precisielandbouw in plaats van kalenderlandbouw  door een PRECISIELANDBOUWWEERBERICHT
PPT 1  Noud Janssne  Opening Webinar 10 feb 2023
PPT 2 Afrekenbare StoffenBalans voor N per ha witte kool en uien Webinar 10 februari 2023 Wim de Hoop
PPT 3  DAW en Precisiebemesting Webinar 10 2 2023 Herre Bartlema
3 feb 2023 : VIDEO Fertigatie, multifunctionele doorbraaktechnologie
PPT 1 Noud Janssen Opening Webinar Fertigatie 3 feb 2023
PPT 2 Afrekenbare StoffenBalans voor N per ha Uien zonder en met fertigatie Wim de Hoop Webinar 3 februari 2023
PPT 3 Kostprijs fertigatie 2023 Ruthger Steenbeek Countus Webinar 3 feb 2023
PPT 4 FERTIGATIE voor maximale Afrekenbare StoffenBalans prestatie Johan Aarnoudse 3 feb 2023
PPT 5 Yara over fertigatie Peter de Vries  Yara Webinar 3 feb 2023

27 jan 2023 : VIDEO Bemestingsstrategie 2023 voor de vollegrondsgroenteteelt
PPT 1 Noud Opening Webinar 27 jan 2023
PPT 2 Presentatie Bemestingsstrategie vollegrondsgroente Wim de Hoop 2023 27 januari 2023
PPT 3 Groenbemesters en stikstof Willem van Geel WUR 27-1-2023
PPT 4 4Js en slangenpomp 27jan23 Onno Bes
PPT 5 Wie nog korrels heeft laat strooier testen 27 jan 2023 Herre Bartlema
20 jan 2023 : VIDEO Webinar Bemestingsstrategie 2023 voor de akkerbouw
PPT 1 Noud Janssen Agrivaknet Opening Webinar 20 jan 2023
PPP2 Bemestingsstrategie akkerbouw 2023 Wim de Hoop Webinar 20 januari 2023
PPT3 Groenbemesters en stikstoffixatie Willem van Geel WUR Webinar 20 jan 2023

PPT 4 NPPL bemestingstrategie voor de akkerbouw _ Jos Tielen Webinar 20 jan 2023
PPT 5 Wie nog korrels heeft  laat strooier daarmee testen Herre Bartlema Webinar 20 jan 2023
PPT 6 Optima SX PUDAMA Kverneland Rick de Groot 20 jan 2023
13 jan 2023 : VIDEO Webinar Bemestingsstrategie-2023-voor-de-Weidebouw
PPT 2 Bemest op zn Best 13 januari 2023 Herman Krebbers  Delphy
PPT 3 Pas klavers toe! 13-1-2023 MJ Vink Barenbrug
PPT 4a Bemestingsstrategie in relatie tot bodem, vers gras voeren en de ASB Wim de Hoop 13 januari 2023
PPT 4b De machines en de adviezen 13 jan 2023 Herre Bartlema
PPT 5 Wie nog korrels heeft, laat strooier daarmee testen  13 jan 2023 Herre Bartlema 
4 januari 2023 VIDEO Webinar 4 jan 2023 Een rationeel en effectief Landbouwakkoord 2023
FACTSHEET MINAS 2.0 Snelle en efficiënte emissiereducties 4 jan 2023 Wim de Hoop
PPT 2 Wim de Hoop Achtergronden FACTSHEET Afrekenbare Stoffenbalans MINAS 2.0 4 januari 2023
Chats van het webinar van 4 jan 2023
30 november  22 VIDEO Webinar  Subsidieregeling PO3+ 2022 toegelicht
PPT 1  AANLEIDING EN DOEL WEBINAR Herre Bartlema NCOK 30 nov 22
PPT 2  Openingswoord  Precisiebemesting circulaire meststoffen Ardy Saarloos PZH 30 nov 2022
PPT 3  Poolse en Ned aanpak kunstmestcrisis vergeleken Herre Bartlema 30 nov 2022
PPT 4 De Subsideregeling PO3+ 2022 toegelicht  Wim de Hooop KCGG 30 nov 22
PPT5  ALLE MACHIMNES OP EEN RIJ Herre Bartlema NCOK 30 nov 2022
26 oktober  22 KUNSTMESTVERVANGING Seminar Slim en rendabel naar emissieloze landbouw Hardenberg
PPT BEMESTINGSSTRATEGIE 2023 NCOK 26 oktober 2022
PPT  Innovaties en Stoffenbalans RMV Hardenberg Wim de Hoop 26 okt 2022
PTT Integraal_Aanpakken_Hoofdlijnen 26 oktober 2022 Harry Kager
PPT Rol van de bedrijfsadviseur anno 2022 Agrivaknet Noud Janssen 26 oktober 2022 RMV

13 oktober 22  VIDEO Webinar AAN DE SLAG met Remkes’ advies  .
PPT 1 Opening 13 oktober 2022
PPT 2 Remkes’ Advies in het nieuws en samenvatting 13 oktober 2022
PPT 3 Remkes uitdaging en advies Wim de Vries 13 Oktober 2022
PPT 4 Wim de Hoop Perspectieven voor de landbouw 13 oktober 2022
PPT 5 Kan NL zonder kunstmest uit de fabriek en Premiere instructievideo Akkerbouw 13 oktober 2022
PPT 6 Acties nav Remkes’ advies 13 oktober 2022
20 september 2022 Seminar DENKEN EN DOEN op weg naar emissieloze landbouw Wassenaar
PPT Denken en doen door Precisiebemestingscoöperatie Rijnland Rinus Bos  20 sept 2022 Wassenaar
PPT Profijt van precisie in de circulaire precisiebemesting van grasland Herre Bartlema 20 sept 2022 Wassenaar
Video Inline blenden van drijfmest+water+spuiloog tbv sleepslangen door loonbedrijf vd Post 24 mei 2022
Video Een simpel systeem voor Inline blenden bij het  zodebemesten met eigen tank 24 mei 2022

17 september 2022 Seminar Emissiereductie = kunstmestvervanging  Someren
PPT Openingswooord : Beleidskader Presentatie Gedeputeerde E.Lemkes-Straver 17 sept 2022 Someren
PPT Stalinnovaties,betere mest,betere oogst Daniel de Jong WUR ea 17 sept 2022  Someren 
PPT Integraal aanpakken ,hoofdlijnen Harry Kager Project Integraal aanpakken 17 september 2022 Someren
PPT Perspectieven voor de landbouw Wim de Hoop KCGG 17 september 2022 Someren
PPTNederland kan zonder N Kunstmest uit de fabriek Herre Bartlema  NCOK  17 sept 2022 Someren


31 augustus 2022 11.00-12.30 VIDEO  Webinar Alle innovaties en managementsmaatregelen
PPT Noud Jansssen Opening 31 8 2022
PPT Rabbinge en Van Dellen – Brandbrief
PPT Herre Bartlema Nederland kan zonder N Kunstmest uit de fabriek 31 8 2022
PPT Drijfmest met water in stal en bij aanwending  
24 augustus 2022 11.00-12.30 VIDEO Webinar Alles over de ASB (MINAS 2.0)
PPT Noud Janssen Doel webinar en ASB Rechtvaardig efficient effectief 24 8 2022
PPT Herre Bartlema MINAS en ASB in 1 oogopslag 24 aug 2022
PPT  Wim de Hoop Laaghangend en hoger hangend fruit  en MINAS 2.0 26 7 2022

26  juli 2022  Video Webinar Alles over STIKSTOF-EMISSIEREDUCTIE voor beleidsmedewerkers provincies etc
PPT  Wim de Hoop Laaghangend en hoger hangend fruit  en MINAS 2.0 26 juli 2022
PPT Harry Kager Integraal_Aanpakken_hoofdlijnen 26 juli 2022  
PPT Herre Bartlema Nederland kan zonder N Kunstmest 26 juli 2022

21 juni 2022 Video Webinar Dag van de kringlooplandbouw over Perspectief voor de landbouw 
Video openingswoord Gedeputeerde Zuid-Holland
PPT Dr Dewi Hartkamp van SIGN over croos-overs tussen glastuinbouw en openteelten
PPT Herre Bartlema Kunstmestvervaging door circulaire precisiebemesting
24 mei 2022 Video Minister Staghouwer over Afrekenbare StoffenBalans voor lichte sturing in eerste instantie

19 april 2022 Video Perspectief voor de landbouw Minister Henk Staghouwer geeft zijn visie na 100 dagen
PPT Inventarisatie maatregelen management en techniek N-emissiereductie  19 april 2022 Wim de Hoop

11 maart 2022 Video Webinar 11-3-22 Betere kwaliteit en benutting dierlijke mest

Dit  zijn de PPT’s : 
PPT Kunstmestvervanging sinds 1980 in beeld 11 3 2022 NCOK
PPT Loonbedrijf van Helmond Specialist in benutting drijfmest 11 3 2022
PPT DUPORT’s innovatie: bodemvolgend zodebemesten 11 3 2022
PPT Slootsmid innoveert 3 tot 15 m3 met de SGWM 11 maart 2022

4 maart 2022  Video Webinar 4-3-22 Managementsmaatregelen voor emissiereductie
PPT Wim de Hoop Integrale aanpak emissies Presentatie t.b.v. webinar 4 maart 2022
PPT Herre1 Managementsmaatregelen in het DAW 4 3 2022
PPT Herre2 Probeer & leer 4 3 2022
Presentatie over FarMin-g van Andries Huisman

25 februari 2022  VIDEO Webinar 25-2-2022 Gebiedsgerichte aanpak NO3 en NH3 emissiereductie
PPT Presentatie Wim de Hoop t.b.v. webinar 25 februari 2022
PPT Herre Bartlema Gebiedsgerichte aanpak 25 2 2022

18 februari 2022  Webinar Veel vers gras voeren: emissiereductie door managementsmaatregelen.

11 februari 2022  Webinar 11 feb 22  Kunstmestvervanging door biologische stikstoffixatie
Openingswoord Professor Erisman

4 februari 2022   Webinar 4 feb 22 Kunstmestvervanging in de vollegrondsgroenteteelt
PPT Kunstmestvervanging=KAS vervanging 4 feb 2022
PPT 4 De beschikbare precisiebemesters 4 feb 2022

28 januari 2022  VIDEO Webinar 28 jan 22 Kunstmestvervanging in de akkerbouw
PPT Kunstmestvervanging=KASvervanging, Beschikbare Meststoffen, Bemesters en Adviezen 28 jan 22

21 januari 2022  VIDEO Webinar 21 jan 22 Kunstmestvervanging in de weidebouw

14 januari 2022  VIDEO1Subsidieregeling voor groen-economisch herstel toelichting op regeling 
14 januari 2022  VIDEO 2Subsidieregeling voor groen-economisch herstel, voorbeelden machines
14 januari 2022  VIDEO 3 Reflecties op het coalitie-akkoord
PPT NCOK De NOODZAAK van geconcerteerde voorlichting 14 jan 2022
19 maart 2021 VIDEO Webinar Alternatieven voor drempels in de ruggenteelt
Programma  PDF Webinar 19 maart 2021 Alternatieven voor drempels in de ruggenteelt

12 maart 2021 VIDEO  Webinar Emissiereductie inde stal en daarbuiten
Programma  PDF Webinar 12 maart 2021 Emissiereductie in de stal en daarbuiten
Chats Webinar 12 maart 2021
Openingswoord Webinar 12 maart 2021 Betere stal, betere mest, betere oogst Jan Roefs  NCM
Het onderzoek op Dairy Campus aangaande emissiereductie Webinar 12 maart 2021 Paul Galama WUR
Mestscheiding aan de bron Webinar 12 maart 2021 F v Poppel

Op weg naar 50 % emissiereductie in 2030 Webinar12 mrt 2021 H Bartlema NCOK

Plantenvoeding uit nieuwe stalsystemen ideaal voor precisiebemesting webinar 12 3 2021 H Bartlema NCOK

 5 maart 2021 VIDEO Webinar Op weg naar een kunstmestloze landbouw

26 feb 2021 VIDEO Webinar  Afrekenbare StoffenBalans

19 februari 2021 VIDEO Webinar over nitraatresidumetingen

12 februari 2021 VIDEO Webinar Fertigatie met kunstmestvervangers

5 februari 2021 VIDEO  Webinar Bemesting in de rij , iedereen blij

29 januari 2021 VIDEO Webinar Sleepslangbemesting op maat

22 januari 2021 VIDEO Webinar Mineralenconcentraat en stikstof uit luchtwassers: gamechangers

15 januari 2021 VIDEO Webinar Diepwortelend gras komt de emissieloze landbouw van pas.

8 januari 2021 VIDEO Webinar Precisiebemesting: het winnende paard

11 dec 2020 VIDEO WEBINAR Webinar de merites van ammoniumstikstof  en PPT’s :
Samen werken aan de wateropgave Hedwig Boerrigter DAW 11 dec 2021
Ammoniumstikstof nu in de officiele adviezen NCOK 11 12 2020
De infrastructuur is er: machines en meststoffen NCOK 11 12 2020
Ammoniumstikstof voor lagere bemestings en voerkosten NCOK 11 12 2020
De CO2 -voetafdruk van N-meststoffen NCOK 11 12 2020
Meer en beter eiwit met ammoniumstikstof W de Hoop KCGG 11 dec 2020
De merites van NH4 en Agrivaknet Noud Janssen 11 december 2020

Video’s Dag van de Precisiebemesting 2020

Precisiebemesting, hoeksteen van de Afrekenbare StoffenBalans

Achtergrond, nut en noodzaak van de Afrekenbare StoffenBalans Rudy Rabbinge 27 nov 2020
Ate Ludwig over ureum als beste geconcentreerde stikstofmeststof voor bodem en gewas  27 nov 2020
LelySphere levert de data voor de Afrekenbare StoffenBalans 27 nov 2020
Crop Solutions over startermeststoffen voor de mais 27 nov 2020
Fertigatie beste landbouwkundige praktijk voor de ASB V Iperen 27  nov 2020
Naar nul emissie door precisie met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 27 nov 2020
Van der Stelt collecteert, gradeert  en distribueert circulaire meststoffen 27 nov 2020