deboeraanhetroer.nl

  Een initiatief van de samenwerkende POP3- demoprojecten op het gebied van bodem en bemesting

Deze site bevordert  de beste landbouwkundige praktijken voor een landbouw zonder emissies.
Doelgroep: Agrarisch ondernemers, hun erfbetreders  en overige stakeholders.
Waarom: Managementsmaatregelen worden beloond. De Afrekenbare StoffenBalans komt eraan. De boer aan het roer!
NB:NCOK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de eventuele adviezen op deze website.

Webinars + demo’s met concrete voorlichting in 22/23

Aanmelden ? Stuur een mail naar blc@precisiebemester.nl !

NuI beschikbaar : Video  webinar over bemestingsstrategie 2023 voor de weidebouw van vrijdag 13 jan jl

Voorlopig programma 2023 11.00-12.30 wekelijks elke vrijdag

3 feb 2023 : Alles over fertigatie, de ultieme vorm van precisiebemesting

10 feb 2023 : Alles over nitraatmetingen in de bodem

 

Video’s en PPT’s van webinars ’23  en daarvoor

27 jan 2023 : VIDEO Bemestingsstrategie 2023 voor de vollegrondsgroenteteelt
PPT 1 Noud Opening Webinar 27 jan 2023
PPT 2 Presentatie Bemestingsstrategie vollegrondsgroente Wim de Hoop 2023 27 januari 2023
PPT 3 Groenbemesters en stikstof Willem van Geel WUR 27-1-2023
PPT 4 4Js en slangenpomp 27jan23 Onno Bes
PPT 5 Wie nog korrels heeft laat strooier testen 27 jan 2023 Herre Bartlema
20 jan 2023 : VIDEO Webinar Bemestingsstrategie 2023 voor de akkerbouw
PPT 1 Noud Janssen Agrivaknet Opening Webinar 20 jan 2023
PPP2 Bemestingsstrategie akkerbouw 2023 Wim de Hoop Webinar 20 januari 2023
PPT3 Groenbemesters en stikstoffixatie Willem van Geel WUR Webinar 20 jan 2023

PPT 4 NPPL bemestingstrategie voor de akkerbouw _ Jos Tielen Webinar 20 jan 2023
PPT 5 Wie nog korrels heeft  laat strooier daarmee testen Herre Bartlema Webinar 20 jan 2023
PPT 6 Optima SX PUDAMA Kverneland Rick de Groot 20 jan 2023
13 jan 2023 : VIDEO Webinar Bemestingsstrategie-2023-voor-de-Weidebouw
PPT 2 Bemest op zn Best 13 januari 2023 Herman Krebbers  Delphy
PPT 3 Pas klavers toe! 13-1-2023 MJ Vink Barenbrug
PPT 4a Bemestingsstrategie in relatie tot bodem, vers gras voeren en de ASB Wim de Hoop 13 januari 2023
PPT 4b De machines en de adviezen 13 jan 2023 Herre Bartlema
PPT 5 Wie nog korrels heeft, laat strooier daarmee testen  13 jan 2023 Herre Bartlema 
4 januari 2023 VIDEO Webinar 4 jan 2023 Een rationeel en effectief Landbouwakkoord 2023
FACTSHEET MINAS 2.0 Snelle en efficiënte emissiereducties 4 jan 2023 Wim de Hoop
PPT 2 Wim de Hoop Achtergronden FACTSHEET Afrekenbare Stoffenbalans MINAS 2.0 4 januari 2023
Chats van het webinar van 4 jan 2023
30 november  22 VIDEO Webinar  Subsidieregeling PO3+ 2022 toegelicht
PPT 1  AANLEIDING EN DOEL WEBINAR Herre Bartlema NCOK 30 nov 22
PPT 2  Openingswoord  Precisiebemesting circulaire meststoffen Ardy Saarloos PZH 30 nov 2022
PPT 3  Poolse en Ned aanpak kunstmestcrisis vergeleken Herre Bartlema 30 nov 2022
PPT 4 De Subsideregeling PO3+ 2022 toegelicht  Wim de Hooop KCGG 30 nov 22
PPT5  ALLE MACHIMNES OP EEN RIJ Herre Bartlema NCOK 30 nov 2022
26 oktober  22 KUNSTMESTVERVANGING Seminar Slim en rendabel naar emissieloze landbouw Hardenberg
PPT BEMESTINGSSTRATEGIE 2023 NCOK 26 oktober 2022
PPT  Innovaties en Stoffenbalans RMV Hardenberg Wim de Hoop 26 okt 2022
PTT Integraal_Aanpakken_Hoofdlijnen 26 oktober 2022 Harry Kager
PPT Rol van de bedrijfsadviseur anno 2022 Agrivaknet Noud Janssen 26 oktober 2022 RMV

13 oktober 22  VIDEO Webinar AAN DE SLAG met Remkes’ advies  .
PPT 1 Opening 13 oktober 2022
PPT 2 Remkes’ Advies in het nieuws en samenvatting 13 oktober 2022
PPT 3 Remkes uitdaging en advies Wim de Vries 13 Oktober 2022
PPT 4 Wim de Hoop Perspectieven voor de landbouw 13 oktober 2022
PPT 5 Kan NL zonder kunstmest uit de fabriek en Premiere instructievideo Akkerbouw 13 oktober 2022
PPT 6 Acties nav Remkes’ advies 13 oktober 2022
20 september 2022 Seminar DENKEN EN DOEN op weg naar emissieloze landbouw Wassenaar
PPT Denken en doen door Precisiebemestingscoöperatie Rijnland Rinus Bos  20 sept 2022 Wassenaar
PPT Profijt van precisie in de circulaire precisiebemesting van grasland Herre Bartlema 20 sept 2022 Wassenaar
Video Inline blenden van drijfmest+water+spuiloog tbv sleepslangen door loonbedrijf vd Post 24 mei 2022
Video Een simpel systeem voor Inline blenden bij het  zodebemesten met eigen tank 24 mei 2022

17 september 2022 Seminar Emissiereductie = kunstmestvervanging  Someren
PPT Openingswooord : Beleidskader Presentatie Gedeputeerde E.Lemkes-Straver 17 sept 2022 Someren
PPT Stalinnovaties,betere mest,betere oogst Daniel de Jong WUR ea 17 sept 2022  Someren 
PPT Integraal aanpakken ,hoofdlijnen Harry Kager Project Integraal aanpakken 17 september 2022 Someren
PPT Perspectieven voor de landbouw Wim de Hoop KCGG 17 september 2022 Someren
PPTNederland kan zonder N Kunstmest uit de fabriek Herre Bartlema  NCOK  17 sept 2022 Someren


31 augustus 2022 11.00-12.30 VIDEO  Webinar Alle innovaties en managementsmaatregelen
PPT Noud Jansssen Opening 31 8 2022
PPT Rabbinge en Van Dellen – Brandbrief
PPT Herre Bartlema Nederland kan zonder N Kunstmest uit de fabriek 31 8 2022
PPT Drijfmest met water in stal en bij aanwending  
24 augustus 2022 11.00-12.30 VIDEO Webinar Alles over de ASB (MINAS 2.0)
PPT Noud Janssen Doel webinar en ASB Rechtvaardig efficient effectief 24 8 2022
PPT Herre Bartlema MINAS en ASB in 1 oogopslag 24 aug 2022
PPT  Wim de Hoop Laaghangend en hoger hangend fruit  en MINAS 2.0 26 7 2022

26  juli 2022  Video Webinar Alles over STIKSTOF-EMISSIEREDUCTIE voor beleidsmedewerkers provincies etc
PPT  Wim de Hoop Laaghangend en hoger hangend fruit  en MINAS 2.0 26 juli 2022
PPT Harry Kager Integraal_Aanpakken_hoofdlijnen 26 juli 2022  
PPT Herre Bartlema Nederland kan zonder N Kunstmest 26 juli 2022

21 juni 2022 Video Webinar Dag van de kringlooplandbouw over Perspectief voor de landbouw 
Video openingswoord Gedeputeerde Zuid-Holland
PPT Dr Dewi Hartkamp van SIGN over croos-overs tussen glastuinbouw en openteelten
PPT Herre Bartlema Kunstmestvervaging door circulaire precisiebemesting
24 mei 2022 Video Minister Staghouwer over Afrekenbare StoffenBalans voor lichte sturing in eerste instantie

19 april 2022 Video Perspectief voor de landbouw Minister Henk Staghouwer geeft zijn visie na 100 dagen
PPT Inventarisatie maatregelen management en techniek N-emissiereductie  19 april 2022 Wim de Hoop

11 maart 2022 Video Webinar 11-3-22 Betere kwaliteit en benutting dierlijke mest

Dit  zijn de PPT’s : 
PPT Kunstmestvervanging sinds 1980 in beeld 11 3 2022 NCOK
PPT Loonbedrijf van Helmond Specialist in benutting drijfmest 11 3 2022
PPT DUPORT’s innovatie: bodemvolgend zodebemesten 11 3 2022
PPT Slootsmid innoveert 3 tot 15 m3 met de SGWM 11 maart 2022

4 maart 2022  Video Webinar 4-3-22 Managementsmaatregelen voor emissiereductie
PPT Wim de Hoop Integrale aanpak emissies Presentatie t.b.v. webinar 4 maart 2022
PPT Herre1 Managementsmaatregelen in het DAW 4 3 2022
PPT Herre2 Probeer & leer 4 3 2022
Presentatie over FarMin-g van Andries Huisman

25 februari 2022  VIDEO Webinar 25-2-2022 Gebiedsgerichte aanpak NO3 en NH3 emissiereductie
PPT Presentatie Wim de Hoop t.b.v. webinar 25 februari 2022
PPT Herre Bartlema Gebiedsgerichte aanpak 25 2 2022

18 februari 2022  Webinar Veel vers gras voeren: emissiereductie door managementsmaatregelen.

11 februari 2022  Webinar 11 feb 22  Kunstmestvervanging door biologische stikstoffixatie
Openingswoord Professor Erisman

4 februari 2022   Webinar 4 feb 22 Kunstmestvervanging in de vollegrondsgroenteteelt
PPT Kunstmestvervanging=KAS vervanging 4 feb 2022
PPT 4 De beschikbare precisiebemesters 4 feb 2022

28 januari 2022  VIDEO Webinar 28 jan 22 Kunstmestvervanging in de akkerbouw
PPT Kunstmestvervanging=KASvervanging, Beschikbare Meststoffen, Bemesters en Adviezen 28 jan 22

21 januari 2022  VIDEO Webinar 21 jan 22 Kunstmestvervanging in de weidebouw

14 januari 2022  VIDEO1Subsidieregeling voor groen-economisch herstel toelichting op regeling 
14 januari 2022  VIDEO 2Subsidieregeling voor groen-economisch herstel, voorbeelden machines
14 januari 2022  VIDEO 3 Reflecties op het coalitie-akkoord
PPT NCOK De NOODZAAK van geconcerteerde voorlichting 14 jan 2022
10 december 2021 VIDEO  Opening Webinar over de subsidieregeling GEH Rudy Rabbinge
                                
PPT RVO licht toe: investeren groen-economisch herstel  Marcel Leentvaar RVO
Aanbevolen :          VIDEO Het complete webinar, overzichtelijk in aparte hoofdstukken te zien

8 oktober 2021  VIDEO Webinar over de WIKI Ëmissiewijzer.nl op Groen KennisNet
8 oktober 2021 VIDEO Webinar on Satellite data and the Accountabe Material Balance in English
21 september 2021 VIDEO WEBINAR Open Dag Rijnland over Precisiebemesting en Afrekenbare StoffenBalans
Op de wesite www.precisiebemestingscooperatie vindt u alle presentaties , chats en documentatie  zoals factsheets
21 juni 2021 VIDEO Slim&Rendabel naar een emissieloze landbouw. Dag van de Kringlooplandbouw
Op de website www.dagvandekringlooplandbouw.nl vindt u alle presentaties, chats en documentatie
11 juni 2021 VIDEO Webinar Rationeel vers gras en hooi voeren. Emissiereductie met een verdienmodel

28 mei 2021 VIDEO Webinar Het landbouwakkoord nabij: emmissiereductie,biodiversiteit,verdiensten geregeld
PPT 5 Innovaties van Lely ivm emissiereductie Rik Janssen Lely Webinar 28 mei 2021
PPT 3 De ASB in beeld en in het nieuws H.Bartlema Webinar 28 mei 2021

23 april 2021 VIDEO Webinar Emissiereductie en biodiveristeitsherstel: mogelijk en afrekenbaar
PECHA KUCHA
Alle innovaties op een rij in 20 sheets Wim de Hoop 23 april 2021

26 maart 2021 VIDEO Webinar Contouren van een landbouwakkoord
Chats van webinar Contouren landbouwakkoord 26 mrt 2021
AKTIEPLAN op weg naar een LANDBOUWAKKOORD 26 MRT 2021

Innovaties, Afrekenbare StoffenBalans en Verdienmodellen 26 mrt 2021 Wim de Hoop

19 maart 2021 VIDEO Webinar Alternatieven voor drempels in de ruggenteelt
Programma  PDF Webinar 19 maart 2021 Alternatieven voor drempels in de ruggenteelt

12 maart 2021 VIDEO  Webinar Emissiereductie inde stal en daarbuiten
Programma  PDF Webinar 12 maart 2021 Emissiereductie in de stal en daarbuiten
Chats Webinar 12 maart 2021
Openingswoord Webinar 12 maart 2021 Betere stal, betere mest, betere oogst Jan Roefs  NCM
Het onderzoek op Dairy Campus aangaande emissiereductie Webinar 12 maart 2021 Paul Galama WUR
Mestscheiding aan de bron Webinar 12 maart 2021 F v Poppel

Op weg naar 50 % emissiereductie in 2030 Webinar12 mrt 2021 H Bartlema NCOK

Plantenvoeding uit nieuwe stalsystemen ideaal voor precisiebemesting webinar 12 3 2021 H Bartlema NCOK

 5 maart 2021 VIDEO Webinar Op weg naar een kunstmestloze landbouw

26 feb 2021 VIDEO Webinar  Afrekenbare StoffenBalans

19 februari 2021 VIDEO Webinar over nitraatresidumetingen

12 februari 2021 VIDEO Webinar Fertigatie met kunstmestvervangers

5 februari 2021 VIDEO  Webinar Bemesting in de rij , iedereen blij

29 januari 2021 VIDEO Webinar Sleepslangbemesting op maat

22 januari 2021 VIDEO Webinar Mineralenconcentraat en stikstof uit luchtwassers: gamechangers

15 januari 2021 VIDEO Webinar Diepwortelend gras komt de emissieloze landbouw van pas.

8 januari 2021 VIDEO Webinar Precisiebemesting: het winnende paard

11 dec 2020 VIDEO WEBINAR Webinar de merites van ammoniumstikstof  en PPT’s :
Samen werken aan de wateropgave Hedwig Boerrigter DAW 11 dec 2021
Ammoniumstikstof nu in de officiele adviezen NCOK 11 12 2020
De infrastructuur is er: machines en meststoffen NCOK 11 12 2020
Ammoniumstikstof voor lagere bemestings en voerkosten NCOK 11 12 2020
De CO2 -voetafdruk van N-meststoffen NCOK 11 12 2020
Meer en beter eiwit met ammoniumstikstof W de Hoop KCGG 11 dec 2020
De merites van NH4 en Agrivaknet Noud Janssen 11 december 2020

Video’s Dag van de Precisiebemesting 2020

Precisiebemesting, hoeksteen van de Afrekenbare StoffenBalans

Achtergrond, nut en noodzaak van de Afrekenbare StoffenBalans Rudy Rabbinge 27 nov 2020
Ate Ludwig over ureum als beste geconcentreerde stikstofmeststof voor bodem en gewas  27 nov 2020
LelySphere levert de data voor de Afrekenbare StoffenBalans 27 nov 2020
Crop Solutions over startermeststoffen voor de mais 27 nov 2020
Fertigatie beste landbouwkundige praktijk voor de ASB V Iperen 27  nov 2020
Naar nul emissie door precisie met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 27 nov 2020
Van der Stelt collecteert, gradeert  en distribueert circulaire meststoffen 27 nov 2020