deboeraanhetroer.nl

Deze site zonder opsmuk verschaft informatie over de beste landbouwkundige praktijken voor een landbouw zonder emissies.,  Daar kunnen bedrijven  werkzaam in de akker- en weidebouw gebruik van maken om hun Afrekenbare StoffenBalans sluitend te maken. Zo blijven zij zelf aan het roer  !
NCOK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de eventuele adviezen op deze website.

Webinars met concrete voorlichting .

Komende webinars      Aanmelden : met een email naar blc@precisiebemester.nl
                         Erfbetreders worden met klem uitgenodigd.

NOG ÉÉN VRIJDAG in januari:
29 januari 2021:  Sleepslangen op maat, sparen werkgangen, topopbrengsten  Sleepslangbemesting op maat 29 jan 2021
ELKE VRIJDAG in februari:
5  februari 2021:  Bemesting in de rij, iedereen blij : technieken en kosten/baten op een rij.
12 februari 2021:  RenureFertigatie = Fertigatie met kunstmestvervangers
19 februari 2021:  Nitraatresidu-metingen, hoeksteen van de Afrekenbare StoffenBalans
26 februari 2021: Wat is nu precies een Afrekenbare StoffenBalans ?
TWEE VRIJDAGEN in maart :
5 maart 2021: Op weg naar een kunstmestvrije landbouwpraktijk:
Kunstmestvrije Achterhoek | Kunstmestloos Zuid-Holland | Kunstmestloze aardappelteelt
12 maart 2021: Alles over nieuwe stalsystemen

Video’s en presentaties van de eerdere WEBINARS in deze serie

22 januari 2021: WEBINAR MINERALENCONCENTRAAT & N UIT LUCHTWASSERS ; GAMECHANGERS
VIDEO WEBINAR klik hier
Alle chats van het Webinar  van 22 jan 2021 met aantwoorden van Herre Bartlema in rood
Programma van de hele serie, situatie 22  jan 2021
Reflectie Rembert van Noort LTO op Openingswoord Jan Huitema Webinar 22 jan 2021

Spuiloog als back up van moderne stalsystemen Jan Schellekens Agrifirm Webinar 22 jan 2021

Noodzaak van S-bemesting in het voorjaar Dennis Klein Koerkamp Eurofins Webinar 22 jan 2021
15 januari 2021  WEBINAR DIEPWORTELEND GRAS KOMT DE EMISSIELOZE LANDBOUW VAN PAS
VIDEO WEBINAR   klik hier
Alle chats van het Webinar 15 jan 2021 met antwoorden Jan-Rinze vd Schoot in rood
Openingswoord Deep Roots Ad van Velde President Global Dairy Farmers op Webinar 15 1 2021
Programma 15 jan 2021 in PPT met agenda
Eiwitstrategie en Factsheet DAW Herre Bartlema Webinar 15 jab 2021
Er is meer onder de zon dan Engels raaigras  Jan Rinze vd Schoot Webinar 15 1 2021
Teledemo met interview met Leendert van Eijk  juni 2020 kik hier
Diepwortelende grassen Mark Jan Vink Webinar 15-1-2021

8 jan 2021 PRECISIEBEMESTING : HET WINNENDE PAARD
VIDEO WEBINAR klik hier
Alle chats van webinar 8 jan 2021 met antwoorden in rood  versie 9 jan 2021
De essentie van precisiebemesting H.Bartlema NCOK  8 jan 2021 NCOK
Precisiebemesting Train de trainers Deltaplan Agrarisch Waterbeheer Hedwig Boerrigter Webinar 8 jan 2021

Rol erfbetreders bij voorlichting over Precisiebemesting  Noud Janssen Agrivaknet Webinar 8 1 2021
Profit-from-Placement-YARA  2009 Een brochure met kosten en baten van plaatsing plantenvoeding in de wortelzone
Uitbreiding artikel 6 Besluit gebruik meststoffen met precisiebemesting  per 1 jan 2021

11 dec 2020 DE MERITES VAN AMMONIUMSTKSTOF

VIDEO WEBINAR klik hier
Samen werken aan de wateropgave Hedwig Boerrigter DAW 11 dec 2021
Ammoniumstikstof nu in de officiele adviezen NCOK 11 12 2020
De infrastructuur is er: machines en meststoffen NCOK 11 12 2020
Ammoniumstikstof voor lagere bemestings en voerkosten NCOK 11 12 2020
De CO2 -voetafdruk van N-meststoffen NCOK 11 12 2020
Meer en beter eiwit met ammoniumstikstof W de Hoop KCGG 11 dec 2020
De merites van NH4 en Agrivaknet Noud Janssen 11 december 2020

Video’s met concrete voorlichting .

Achtergrond, nut en noodzaak van de Afrekenbare StoffenBalans Rudy Rabbinge 27 nov 2020

Ate Ludwig over ureum als beste geconcentreerde stikstofmeststof voor bodem engewas  27 nov 2020
LelySphere levert de data voor de Afrekenbare StoffenBalans 27 nov 2020
Crop Solutions over startermeststoffen voor de mais 27 nov 2020
Fertigatie beste landbouwkundige praktijk voor de ASB V Iperen 27  nov 2020
Naar nul emissie door precisie met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 27 nov 2020
Van der Stelt collecteert, gradeert  en distribueert circulaire meststoffen 27 nov 2020