deboeraanhetroer.nl

  Een initiatief van de samenwerkende POP3- demoprojecten op het gebied van bodem en bemesting

Deze site bevordert  de beste landbouwkundige praktijken voor een landbouw zonder emissies.
Doelgroep: Agrarisch ondernemers, hun erfbetreders  en overige stakeholders.
Waarom: Managementsmaatregelen worden beloond. De Afrekenbare StoffenBalans komt eraan. De boer aan het roer!
NB:NCOK aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en de eventuele adviezen op deze website.

Webinars + demo’s met concrete voorlichting in 2022

                Aanmelden ? Stuur een mail naar blc@precisiebemester.nl !

26  juli 2022  WEBINAR Alles over EMISSIEREDUCTIE  NH3 NOx Praktische informatie en juridische aspecten 
Doelgroep : Beleidsmedewerkers bij provincies en rijksoverheid en overige betrokkkenen
Lees hier over een voorbeeld van hogerhangend fruit, het METZ-procédé.
Lees www.kunstmestvervanging.nl voor voorbeelden van lagerhangend fruit
10 juli 2022 ALLES OVER KUNSTMESTVERVANGING IN DE MELKVEEHOUDERIJ
                             “In BRABANT BEMEST men BETER  !”
   FLYER Infobijeenkomst Alles over kunstmestvervanging in de melkveehouderij 10 juli 2022
Tijdens OPEN-DAG van van Helmond loonbedrijf   Busserdijk 9 5724 AM OMMEL
                             12.00-13.00 en om 14.00-15.00
HIER GAAT HET OM: Drijfmest altijd aan de basis
Aanvullen met snelwerkende stikstof uit de kringloop door CIRCULAIRE PRECISIEBEMESTING=
A JUISTE MESTSTOF op het JUISTE MOMENT:
* in het voorjaar : spuiloog
* in de zomer : mineralenconcentraat
B JUISTE PLAATS: IN DE WORTELZONE
* Loonbedrijf van Helmond heeft de meest geavanceerde machines hiervoor
* INLINE blending unit
* sleepslangbemesters
ZIE VIDEO  INLINE BLENDEN door Loonbedrijf van Helmond voorjaar 2022

C JUISTE DOSERING
* 20% MINDER in het voorjaar tov KAS volgens officieel www.bemestingsadvies.nl
D KUNSTMESTVERVANGING: een NO-REGRET MAATREGEL die aantikt
voor stikstofreductie, klimaat, nitraatuitspoeling, biodiversiteit en het agrarisch inkomen
E AANBOD GENOEG vanuit veehouderij en industriële luchtwasserij
F SNELLE ANALYSE N-gehalte SPUILOOG obv EC en pH !!!!!!!!!NIEUW!!!!!!!!

17 september 11.00-13.30 Congres ADS 17 sept 22 Emissiereductie in stal tbv precisiebemesting

20 september 2022 Webinar Dag van de precisiebemestingscooperatie Rijnland &demo te Wassenaar
Thema : Gebiedsspecifieke aanpak afrekenbaar gemaakt  met de Afrekenbare StoffenBalans

14 oktober 2022 Webinar Annual Forum  of the Circular Farming Platform  Wageningen
Theme : Rewarding Circular Farming with The Accountable Material Balance
 

25 november 2022 Webinar Dag van de precisiebemesting Wageningen/Gorinchem

 

Video’s en PPT’s van webinars ’22  en daarvoor

21 juni 2022  11.00-18.00 Dag van de kringlooplandbouw   VIDEO  volgt
Thema: De strategische betekenis van kringlooplandbouw  voor voedselvoorziening, stikstofruimte, kostprijsverlaging landbouwproducten, reductie nitraatuitspoeling, reductie broeikasgassen en verbetering biodiversiteit. FLYER Dag van de Kringlooplandbouw 21 juni 2022

24 mei 2022 Video Toelichting op demo Circulaire  Precisiebemesting Grasland, vakblad Boerderij 24 mei 2022

24 mei 2022 Video Minister Staghouwer over Afrekenbare StoffenBalans voor lichte sturing in eerste instantie

19 april 2022 Video Perspectief voor de landbouw Minister Henk Staghouwer geeft zijn visie na 100 dagen
PPT Inventarisatie maatregelen management en techniek N-emissiereductie  19 april 2022 Wim de Hoop

11 maart 2022 Video Webinar 11-3-22 Betere kwaliteit en benutting dierlijke mest

Dit  zijn de PPT’s : 
PPT Kunstmestvervanging sinds 1980 in beeld 11 3 2022 NCOK
PPT Loonbedrijf van Helmond Specialist in benutting drijfmest 11 3 2022
PPT DUPORT’s innovatie: bodemvolgend zodebemesten 11 3 2022
PPT Slootsmid innoveert 3 tot 15 m3 met de SGWM 11 maart 2022

4 maart 2022  Video Webinar 4-3-22 Managementsmaatregelen voor emissiereductie
PPT Wim de Hoop Integrale aanpak emissies Presentatie t.b.v. webinar 4 maart 2022
PPT Herre1 Managementsmaatregelen in het DAW 4 3 2022
PPT Herre2 Probeer & leer 4 3 2022
Presentatie over FarMin-g van Andries Huisman

25 februari 2022  VIDEO Webinar 25-2-2022 Gebiedsgerichte aanpak NO3 en NH3 emissiereductie
PPT Presentatie Wim de Hoop t.b.v. webinar 25 februari 2022
PPT Herre Bartlema Gebiedsgerichte aanpak 25 2 2022

18 februari 2022  Webinar Veel vers gras voeren: emissiereductie door managementsmaatregelen.

11 februari 2022  Webinar 11 feb 22  Kunstmestvervanging door biologische stikstoffixatie

4 februari 2022   Webinar 4 feb 22 Kunstmestvervanging in de vollegrondsgroenteteelt
PPT Kunstmestvervanging=KAS vervanging 4 feb 2022
PPT 4 De beschikbare precisiebemesters 4 feb 2022

28 januari 2022  VIDEO Webinar 28 jan 22 Kunstmestvervanging in de akkerbouw
PPT Kunstmestvervanging=KASvervanging, Beschikbare Meststoffen, Bemesters en Adviezen 28 jan 22

21 januari 2022  VIDEO Webinar 21 jan 22 Kunstmestvervanging in de weidebouw

14 januari 2022  VIDEO1Subsidieregeling voor groen-economisch herstel toelichting op regeling 
14 januari 2022  VIDEO 2Subsidieregeling voor groen-economisch herstel, voorbeelden machines
14 januari 2022  VIDEO 3 Reflecties op het coalitie-akkoord
PPT NCOK De NOODZAAK van geconcerteerde voorlichting 14 jan 2022
10 december 2021 VIDEO  Opening Webinar over de subsidieregeling GEH Rudy Rabbinge
                                
PPT RVO licht toe: investeren groen-economisch herstel  Marcel Leentvaar RVO
Aanbevolen :          VIDEO Het complete webinar, overzichtelijk in aparte hoofdstukken te zien

8 oktober 2021  VIDEO Webinar over de WIKI Ëmissiewijzer.nl op Groen KennisNet
8 oktober 2021 VIDEO Webinar on Satellite data and the Accountabe Material Balance in English
21 september 2021 VIDEO WEBINAR Open Dag Rijnland over Precisiebemesting en Afrekenbare StoffenBalans
Op de wesite www.precisiebemestingscooperatie vindt u alle presentaties , chats en documentatie  zoals factsheets
21 juni 2021 VIDEO Slim&Rendabel naar een emissieloze landbouw. Dag van de Kringlooplandbouw
Op de website www.dagvandekringlooplandbouw.nl vindt u alle presentaties, chats en documentatie
11 juni 2021 VIDEO Webinar Rationeel vers gras en hooi voeren. Emissiereductie met een verdienmodel

28 mei 2021 VIDEO Webinar Het landbouwakkoord nabij: emmissiereductie,biodiversiteit,verdiensten geregeld
PPT 5 Innovaties van Lely ivm emissiereductie Rik Janssen Lely Webinar 28 mei 2021
PPT 3 De ASB in beeld en in het nieuws H.Bartlema Webinar 28 mei 2021

23 april 2021 VIDEO Webinar Emissiereductie en biodiveristeitsherstel: mogelijk en afrekenbaar
PECHA KUCHA
Alle innovaties op een rij in 20 sheets Wim de Hoop 23 april 2021

26 maart 2021 VIDEO Webinar Contouren van een landbouwakkoord
Chats van webinar Contouren landbouwakkoord 26 mrt 2021
AKTIEPLAN op weg naar een LANDBOUWAKKOORD 26 MRT 2021

Innovaties, Afrekenbare StoffenBalans en Verdienmodellen 26 mrt 2021 Wim de Hoop

19 maart 2021 VIDEO Webinar Alternatieven voor drempels in de ruggenteelt
Programma  PDF Webinar 19 maart 2021 Alternatieven voor drempels in de ruggenteelt

12 maart 2021 VIDEO  Webinar Emissiereductie inde stal en daarbuiten
Programma  PDF Webinar 12 maart 2021 Emissiereductie in de stal en daarbuiten
Chats Webinar 12 maart 2021
Openingswoord Webinar 12 maart 2021 Betere stal, betere mest, betere oogst Jan Roefs  NCM
Het onderzoek op Dairy Campus aangaande emissiereductie Webinar 12 maart 2021 Paul Galama WUR
Mestscheiding aan de bron Webinar 12 maart 2021 F v Poppel

Op weg naar 50 % emissiereductie in 2030 Webinar12 mrt 2021 H Bartlema NCOK

Plantenvoeding uit nieuwe stalsystemen ideaal voor precisiebemesting webinar 12 3 2021 H Bartlema NCOK

 5 maart 2021 VIDEO Webinar Op weg naar een kunstmestloze landbouw

26 feb 2021 VIDEO Webinar  Afrekenbare StoffenBalans

19 februari 2021 VIDEO Webinar over nitraatresidumetingen

12 februari 2021 VIDEO Webinar Fertigatie met kunstmestvervangers

5 februari 2021 VIDEO  Webinar Bemesting in de rij , iedereen blij

29 januari 2021 VIDEO Webinar Sleepslangbemesting op maat

22 januari 2021 VIDEO Webinar Mineralenconcentraat en stikstof uit luchtwassers: gamechangers

15 januari 2021 VIDEO Webinar Diepwortelend gras komt de emissieloze landbouw van pas.

8 januari 2021 VIDEO Webinar Precisiebemesting: het winnende paard

11 dec 2020 VIDEO WEBINAR Webinar de merites van ammoniumstikstof  en PPT’s :
Samen werken aan de wateropgave Hedwig Boerrigter DAW 11 dec 2021
Ammoniumstikstof nu in de officiele adviezen NCOK 11 12 2020
De infrastructuur is er: machines en meststoffen NCOK 11 12 2020
Ammoniumstikstof voor lagere bemestings en voerkosten NCOK 11 12 2020
De CO2 -voetafdruk van N-meststoffen NCOK 11 12 2020
Meer en beter eiwit met ammoniumstikstof W de Hoop KCGG 11 dec 2020
De merites van NH4 en Agrivaknet Noud Janssen 11 december 2020

Video’s Dag van de Precisiebemesting 2020

Precisiebemesting, hoeksteen van de Afrekenbare StoffenBalans

Achtergrond, nut en noodzaak van de Afrekenbare StoffenBalans Rudy Rabbinge 27 nov 2020
Ate Ludwig over ureum als beste geconcentreerde stikstofmeststof voor bodem en gewas  27 nov 2020
LelySphere levert de data voor de Afrekenbare StoffenBalans 27 nov 2020
Crop Solutions over startermeststoffen voor de mais 27 nov 2020
Fertigatie beste landbouwkundige praktijk voor de ASB V Iperen 27  nov 2020
Naar nul emissie door precisie met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 27 nov 2020
Van der Stelt collecteert, gradeert  en distribueert circulaire meststoffen 27 nov 2020